Naziv
Prevođenje s latinskoga
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
6
Šifra
51430
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij nudi teorijski uvod i praktično iskustvo prevođenja različitih proznih tekstova na latinskom. Na predavanjima će studenti upoznati osnovne probleme, teorije i terminologiju prevođenja. Za svaki seminar studenti će pripremati prijevodne zadaće, da bi o njima raspravljali na satu. Poseban će naglasak biti na grupnom radu, te razvijanju prevodilačkih vještina, kao što su pronalaženje resursa / konzultiranje sličnih tekstova; sastavljanje praktično orijentiranih terminoloških popisa; dnevnik prevođenja i drugi načini dokumentiranja prevodilačkih procedura i rješenja. Procjenjivanjem vrijednosti vlastitih i tuđih prijevoda razvijat će svoj književni i jezično-kulturni senzibilitet.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i ciljeva Seminar: Caecin. 1
 2. Usporedba prijevoda i izvornika Seminar: Caecin. 2-3
 3. Usporedba više prijevoda Seminar: Caecin. 9-10
 4. Osnove teorije prevođenja, posebni problemi prijevoda s latinskoga Seminar: Caecin. 10-12
 5. Kritika rječnika Seminar: Caecin. 13-14
 6. Od međuprijevoda do hrvatskog teksta Seminar: Caecin. 15-17
 7. Od doslovnog do slobodnog prijevoda Seminar: Caecin. 18-19
 8. Kritika prijevoda 1 Seminar: Caecin. 20-23
 9. Kritika prijevoda 2 Seminar: Caecin. 31-32
 10. Zamke za prevodioca: što se ne smije, anakronizmi, elegancija u hrvatskom Seminar: Caecin. 33-34
 11. Rečenični naglasak Seminar: Caecin. 35-39
 12. Faze prijevoda Seminar: Caecin. 40-41
 13. Prevođenje stila
 14. Primjena stečenih vještina i znanja
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 2. Pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda, prihvatljivog za objavljivanje.
 3. Kritikom tuđeg prijevoda pokazati razumijevanje teorije prevođenja, osobito prevođenja s latinskog
Metode podučavanja
jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; grupni rad na zajedničkom projektu; prevođenje; priprema zadanih tekstova, procjena tuđeg i vlastitog rada.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u radu (20%).
Prijevod zadanih odjeljaka (udio u zajedničkim projektima; 55%).
Završni samostalni prijevod djela s popisa (25%).

Obavezna literatura
 1. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
 2. Čitanka za Prevođenje s latinskoga
 3. Cicero, Pro Caecina
Dopunska literatura
 1. Baker, Mona, In Other Words: A Coursebook on Translation, Routledge, 1992.
 2. Diotti, Angelo, Labor limae : Versioni latine con guida alla traduzione. Per il triennio delle scuole medie superiori, Torino: Società editrice internazionale, 1992.
 3. Marouzeau, Jules, La traduction du latin : conseils pratiques, Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", 1951.
 4. Frier, B. W. (1985). The Rise of the Roman Jurists : Studies in Cicero's "Pro Caecina"
 5. Long, G., Cicero, M. T. (1855). M. Tulli Ciceronis orationes. 2 2. London: Whittaker.
 6. Cicero, M. T., Schütz, C. G. (1826). M. Tullii Ciceronis Opera Tomvs 5 [...] Tom. 2 Tomus 5 [...] Tom. 2. Augustae Taurinorum: J. Pomba.
 7. Cicero, M. T., Halm, K.,, Jordan, K. A. (1847). Orationes. 2,1. Lipsiae: Koehler.

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar