Naziv
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184210
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj je ovog kolegija da studenti prevode općejezične tekstove s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se dvostruki postupak, odnosno sistematizirano proučavanje pojedinačnih poteškoća nakon čega slijedi kontekstualizirano prenošenje značenja na ciljni jezik. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama. Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.
Sadržaj
 1. Présentation.
 2. Exercices en classe.
 3. Substantifs verbaux.
 4. Application pratique.
 5. Exercices en classe.
 6. Contrôle sur table.
 7. Substantifs de qualité.
 8. Application pratique.
 9. Exercices en classe.
 10. Construction: pitanje kako/kada/što, etc.
 11. Application pratique.
 12. Exercices en classe.
 13. Exercices en classe.
 14. Contrôle sur table final.
 15. Contrôle de rattrapage.

Ishodi učenja
 1. uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 2. prepoznati teorijske pojmove iz prevođenja
 3. primjenjivati prevodilačke spoznaje i strategije na konkretnim tekstovima
 4. služiti se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja
 5. diskutirati i konstruktivno surađivati s drugim studentima prilikom prevođenja i analize nekog teksta
 6. graditi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku.
Metode podučavanja
Analiza i komentari studentskih prijevoda izabranih tekstova
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje studentskih usmenih aktivnosti na satu, pisane zadaće, kontrolni radovi

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
 3. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
Dopunska literatura
 1. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij