Naziv
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184211
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Razvijati prevoditeljsko umijeće studenata.putem prevođenja općejezičnih i stručnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 2. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 3. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 4. Analiza pisanog prijevodnog rada
 5. Prevođenje zadanog teksta na satu
 6. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 7. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 8. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 9. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 10. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 11. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 12. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 13. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 14. Analiza pisanog prijevodnog rada
 15. Prevođenje zadanog teksta na satu

Ishodi učenja
 1. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 2. objasniti jezične pogreške na razini oblika, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u učeničkom međujeziku te usporediti načine njihova ispravljanja
 3. polazeći od teorijskog opisa fonetskog sustava, artikulacijske baze francuskog u usporedbi s hrvatskim, te vizualnog aspekta govorenog iskaza, moći raščlaniti globalni usmeni diskurs, prepoznati skrivena značenja, razlikovati činjenice i zaključke
 4. primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u pripremi i provedbi prezentacija
 5. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja
 6. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
 7. učinkovito se koristiti mogućnostima i suvremenim digitalnim tehnologijama te razviti njihovu primjenu u prevoditeljskoj djelatnosti
Metode podučavanja
Analiza i komentiranje prijevodnih rješenja zadanog teksta
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje usmenog odgovaranja, domaći pisani prijevodni radovi i prijevodni testovi na satu

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
 3. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij