Naziv
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184212
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Cilj je ovog kolegija da studenti prevode općejezične tekstove s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se dvostruki postupak, odnosno sistematizirano proučavanje pojedinačnih poteškoća nakon čega slijedi kontekstualizirano prenošenje značenja na ciljni jezik. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama. Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.
Sadržaj
 1. Présentation.
 2. Exercices en classe.
 3. Construction: makar.
 4. Application pratique.
 5. Exercices en classe.
 6. Contrôle sur table.
 7. Construction: kamoli.
 8. Application pratique.
 9. Exercices en classe.
 10. Terminologie: droit du travail.
 11. Application pratique.
 12. Exercices en classe.
 13. Terminologie: contrefaçons.
 14. Contrôle sur table final.
 15. Contrôle de rattrapage.

Ishodi učenja
 1. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 2. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
 3. voditi komunikaciju s naručiteljem prijevoda i/ili terminografskog proizvoda te prilagoditi dokumente u svrhu vjernog prenošenja značenja za korisnike prijevoda i/ili terminografskih proizvoda
 4. znanje i razumijevanje ustroja EU i međunarodnih organizacija primijeniti u kontekstu prevođenja
 5. osmisliti sustav i tehnike dograđivanja i produbljivanja vlastitih terminoloških znanja u različitim područjima
 6. uključiti se na tržište rada kao prevoditeljski pripravnici, tj. prevoditi raznorodne tekstove s francuskog na hrvatski uz nadzor mentora/urednika
Metode podučavanja
Analiza i komentiranje prijevodnih rješenja zadanog teksta
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje usmenog odgovaranja, domaći pisani prijevodni radovi i prijevodni testovi na satu

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
 3. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij