Naziv
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184213
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Razvijati prevoditeljsko umijeće studenata.putem prevođenja općejezičnih i stručnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 2. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 3. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 4. Analiza pisanog prijevodnog rada
 5. Prevođenje zadanog teksta na satu
 6. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 7. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 8. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 9. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 10. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 11. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 12. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 13. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 14. Analiza pisanog prijevodnog rada
 15. Prevođenje zadanog teksta na satu

Ishodi učenja
 1. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 2. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
 3. voditi komunikaciju s naručiteljem prijevoda i/ili terminografskog proizvoda te prilagoditi dokumente u svrhu vjernog prenošenja značenja za korisnike prijevoda i/ili terminografskih proizvoda
 4. znanje i razumijevanje ustroja EU i međunarodnih organizacija primijeniti u kontekstu prevođenja
 5. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
 6. Osmisliti sustav i tehnike dograđivanja i produbljivanja vlastitih terminoloških znanja u različitim područjima
 7. Uključiti se na tržište rada kao prevoditeljski pripravnici, tj. prevoditi raznorodne tekstove s francuskog na hrvatski uz nadzor mentora/urednika
Metode podučavanja
Analiza i komentiranje prijevodnih rješenja zadanog teksta
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje usmenog odgovaranja, domaći pisani prijevodni radovi i prijevodni testovi na satu

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
 3. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij