Naziv
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184214
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Cilj je ovog kolegija da studenti prevode općejezične tekstove s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se pristup terminologiji i frazeologiji izabranih područja. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama. Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.
Sadržaj
 1. Présentation.
 2. Terminologie/phraséologie: mobilité des personnes, contexte français.
 3. Terminologie/phraséologie: mobilité des personnes, contexte croate.
 4. Contrôle sur table
 5. Terminologie/phraséologie: politique énergétique.
 6. Terminologie/phraséologie: politique énergétique.
 7. Contrôle sur table.
 8. Terminologie/phraséologie: droit du travail, retraites, contexte français.
 9. Terminologie/phraséologie: droit du travail, retraites, contexte croate.
 10. Contrôle sur table.
 11. Terminologie/phraséologie: politique culturelle.
 12. Terminologie/phraséologie: politique culturelle.
 13. Langage publicitaire.
 14. Contrôle sur table final.
 15. Contrôle de rattrapage.

Ishodi učenja
 1. poveže teorijska znanja iz prevođenja s već stečenim znanjima;
 2. uklopi vještine prevođenja u već stečene vještine;
 3. kritično i analitično pristupa konkretnom tekstu;
 4. uspješno diskutira o pojedinim temama;
 5. uspješno surađuje s drugim studentima;
 6. samostalno izvršava svoje zadatke;
 7. odgovorno pristupa postavljenim zadacima.
Metode podučavanja
Analiza i komentiranje studentskih prijevoda odabranih tekstova
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje usmenog odgovaranja, domaći pisani prijevodni radovi i prijevodni testovi na satu

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
 3. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij