Naziv
Prostor romana
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
52468
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: panoramski prikaz proznih tendencija u francuskoj književnosti 20. stoljeća
 2. Céline : Voyage au bout de la nuit. Društveno okruženje, ideološka dimenzija i recepcija djela, temeljni motivi. Autorova poetika; analiza izražajnih sredstava. Studija protagonista.
 3. Céline : Voyage au bout de la nuit. Društveno okruženje, ideološka dimenzija i recepcija djela, temeljni motivi. Autorova poetika; analiza izražajnih sredstava. Studija protagonista.
 4. Céline : Voyage au bout de la nuit. Društveno okruženje, ideološka dimenzija i recepcija djela, temeljni motivi. Autorova poetika; analiza izražajnih sredstava. Studija protagonista.
 5. Georges Perec : Les choses. Roman i potrošačko društvo. Anti-psihološki pristup. Postupci i utjecaj "novog romana" i strukturalizma.
 6. Michel Tournier : Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Filozofski, mitološki, metafizički roman; višeslojnost teksta, palimpsest i "zloupotreba" predloška. Tradicijski supstrati, subverzija i demonizacija. Raskrižje estetičkog, alegorijskog, političkog, erotskog.
 7. Michel Tournier : Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Filozofski, mitološki, metafizički roman; višeslojnost teksta, palimpsest i "zloupotreba" predloška. Tradicijski supstrati, subverzija i demonizacija. Raskrižje estetičkog, alegorijskog, političkog, erotskog.
 8. Patrick Modiano. Rue des boutiques obscures i Les boulevards de ceinture. Analiza pripovjedačkog glasa, ključnih motiva, atmosfere, jezičnih sredstava. Tematske opsesije, kompozicijski postupci, specifičnosti pripovjednog pogleda, tipske situacije, manirizmi
 9. Patrick Modiano. Rue des boutiques obscures i Les boulevards de ceinture. Analiza pripovjedačkog glasa, ključnih motiva, atmosfere, jezičnih sredstava. Tematske opsesije, kompozicijski postupci, specifičnosti pripovjednog pogleda, tipske situacije, manirizmi
 10. Jean Echenoz. Opus; obilježja rukopisa. Žanrovski obrasci, njihova dekonstrukcija i parodiranje. Eliptičnost, distanciranost, metanarativnost, „dvostruka intoniranost“ teksta
 11. Jean Echenoz. Opus; obilježja rukopisa. Žanrovski obrasci, njihova dekonstrukcija i parodiranje. Eliptičnost, distanciranost, metanarativnost, „dvostruka intoniranost“ teksta
 12. Lydie Salvayre: La Vie intime, La compagnie des spectres. Angažirana, subverzivna proza. Studija pripovjednog glasa i tipičnih protagonista.
 13. Lydie Salvayre: La Vie intime, La compagnie des spectres. Angažirana, subverzivna proza. Studija pripovjednog glasa i tipičnih protagonista.
 14. Michel Houellebecq: djelo i kontekst
 15. Michel Houellebecq: djelo i kontekst

Ishodi učenja
 1. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 2. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 3. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 4. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
 5. uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije,temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih romana
 6. ustanoviti bitne poveznice pojedinih romana s društvenim i književnim kontekstom, kao i intelektualnom baštinom
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Power point prezentacija
Analiza i komentiranje odabranih tekstova
Seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Djela navedena u rasporedu rada.
Dopunska literatura
 1. Vincent Jouve, Poétique du roman, Armand Colin, 2007
 2. Roland Bourneuf i Réal Ouellet, L'Univers du roman, Presses Universitaires de France, 1995
 3. Henri Godard, Le roman, mode d'emploi, Gallimard, 2006
 4. Antoine Compagnon: Le démon de la théorie

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar