Naziv
Psihologija obrazovanja nadarenih učenika
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
5
Šifra
125505
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s karakteristikama darovite djece, načinima njihove identifikacije te mogućnostima rada s darovitima u okviru školskog sustava.
Sadržaj
 1. Mitovi o darovitima.
 2. Teorijski pristupi i definicije darovitosti
 3. Kognitivne karakteristike darovite djece
 4. Motivacija darovitih
 5. Proces identifikacije
 6. Mjerenje darovitosti
 7. Procjenjivanje darovitosti
 8. Posebnosti rada s darovitima unutar školskog sustava
 9. Akceleracija
 10. Obogaćenje programa
 11. Kreiranje programa za darovite
 12. Savjetovanje i profesionalna orijentacija darovitih
 13. Osobine učitelja važne za rad s darovitima
 14. Rad psihologa s učiteljima darovitih učenika
 15. Rad psihologa roditeljima darovitih učenika

Ishodi učenja
 1. Analizirati kognitivna, emocionalna i motivacijska obilježja darovitih
 2. Odabrati primjeren identifikacijski postupak i instrumente s obzirom na teorijski pristup
 3. Preporučiti primjeren oblik rada/školovanja darovitih učenika
 4. Kreirati radionicu za darovite učenike ili njihove nastavnike/roditelje.
 5. Kreirati program rada s darovitima i surađivati s drugim stručnjacima u izvedbi i evaluaciji programa.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, terenska nastava, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se formira na temelju vrednovanja seminarskog rada (30%) i uspjeha na završnom ispitu (70%).

Obavezna literatura
 1. Čudina Obradović, M. (1991.). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2008.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Dopunska literatura
 1. Heller, K.A., Monks, F.J., Sternberg R.J., Subotnik, R.(2000.). International handbook of giftedness and talent. Oxford: Elsevier Science Ltd
 2. Koren, I. (1989.). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar