Naziv
Čitanje odabranih tekstova 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
0
Šifra
51376
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Seminar je koncipiran kao interdisciplinarna radionica tijekom koje će se studente upoznati s nekim od ključnih djela ruske književnosti do realizma. Rad na književnim tekstovima temeljit će se na metodi pomnoga čitanja, a njihovo će se razumijevanje produbiti isječcima iz igranih, animiranih i dokumentarnih filmova. Upoznavanje s kulturnim i povijesnim kontekstom tekstova omogućit će praćenje promjena na razini dijakronijskoga razvoja ruske književnosti. Studente će se poticati na samostalni i grupni aktivni rad s književnim tekstovima (izlaganja tijekom seminara, izrada eseja / seminarskoga rada).
Cilj je seminara u poticanju studenata na bavljenje književnim tekstom te povezivanje različitih disciplina u tumačenju i interpretaciji književnih tekstova. Obrada književnih djela nadovezivat će se na znanja ponuđena u književnim seminarima prethodnih semestara i pratit će, koliko će to biti moguće, predavanje Pregled povijest ruske književnosti 1. Seminar će također uputiti studente na odgovorno i produktivno korištenje književnoteorijske građe i materijala iz drugih medija (internet, film).
Sadržaj
 1. Uvodne napomene.
 2. Slovo o polku IgoreveHibridni žanr: vojna pripovijest // lirsko-epska pjesma. Književnost kijevskog razdoblja, poetika starije ruske književnosti, tzv. stil monumentalnog historizma. Književni postupci, jezik i pitanje autorstva.
 3. ZadonštinaKnjiževnost epohe Kulikove bitke i tatarsko-mongolskih najezdi. „Kultura šume“. Historizam i stil književnoga djela. Ideja majčice Rusije; Kijev → Moskve. Intertekstualne veze sa Slovom o polku Igoreve.
 4. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 5. M. Lomonosov: Razgovor s Anakreontom; Večernee razmyšlenie...; Utrenee razmyšlenie...; Gimn borodeŽanr ode. Znanstveno-filozofska poezija. Satira. Nova uloga književnosti u novom svijetu Rusije nakon Petrovih reformi. Prosvjetiteljstvo. Odnos književnosti i vlasti. Pitanje cenzure i autocenzure.
 6. D. I. Fonvizin: Nedorosl'Drama ruskog (pseudo)klasicizma: osobine i specifičnosti. „Aristokratska“ kultura. Problem obrazovanja. Nagovještaj „smijeha kroz suze“. Tipični junaci Fonvizina.
 7. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 8. N. V. Gogol': Šinel', Nos - tip malenoga čovjeka; naturalna škola – početak realizma u ruskoj književnosti; grad i čovjek – razine odnosa; poetika skaza A. N. Radiščev: Putešestvie iz Peterburga v Moskvu Odnos književnosti i vlasti. Sentimentalizam. Žanr ogleda / putopisa. Postupci upisivanja društvene kritike. Pseudodokumentarizam Radiščeva.
 9. N. Karamzin: Bednaja LizaSentimentalistička pripovijest: osobine i specifičnosti. Društveno i književno značenje Jadne Lize. Kult seoskog života i kult osjećaja. Specifičnosti ženske junakinje (Liza) i muškoga junaka (Evgenij) i njihov utjecaj na kasniju rusku književnost.
 10. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 11. A.S. Puškin: Mednyj vsadnik Poema u romantizmu: osobine i specifičnosti. Simbolizam brončanoga konjanika i vječna tema odnosa pojedinca i vlasti. Tip „maloga čovjeka“. Simbolika Sankt-Peterburga, „grada na vodi“. Peterburški tekst ruske književnosti.
 12. N. V. Gogol': Šinel', Nos - tip malenoga čovjeka; naturalna škola – početak realizma u ruskoj književnosti; grad i čovjek – razine odnosa; poetika skaza
 13. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 14. Ponavljanje.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti, interpretirati i objasniti ključne elemente u svim žanrovima ruske književnosti od 12. do 21. stoljeća
 2. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske književnosti i kulture
 3. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
Metode podučavanja

- seminari i vježbe - tehnika pomnog čitanja na književnim i filmskim predlošcima
- diskusije
- multimedijske prezentacije
- mentorski rad
- samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
- završna ocjena je povezana s predavanjima Pregled povijesti ruske književnosti 1.
- ocjena iz seminara Čitanje odabranih tekstova 1 temelji se na aktivnosti studenata te seminarskom radu

Obavezna literatura
 1. Slovo o vojni Igorevoj, prir. J. Užarević, Zagreb: Školska knjiga, 1999.
 2. Zadonština, prir. J. Užarević, Zagreb: Školska knjiga, 1999.
 3. M. Lomonosov: Stihotvorenija, Moskva: Sovetskaja Rossija, 1984.
 4. D. Fonvizin: Nedorosl', Moskva: Olimp: OOO Izdatel'stvo AST, 2000.
 5. A. Radiščev: Putovanje iz Moskve u Peterburg, Koprivnica: Šareni dućan, 2011.
 6. N. Karamzin: Bednaja Liza, Moskva: Detskaja literatura, 2002.
 7. A. S. Puškin: Mednyj vsadnik, u: Puškin, A. S. Sobranie sočinenij. Tom vtoroj. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudožestvennoj literatury, 1955.
 8. N. V. Gogol: Peterburgskie povesti, Moskva: Russkij put', 2004.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar