Naziv
Računalne mreže
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
35929
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Laboratorijske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studenta s temeljnim pojmovima, protokolima, mrežnim uređajima i načinom rada računalnih mreža.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Osnovni pojmovi u računalnim mrežama. Definicija i klasifikacija računalnih mreža. Mrežne topologije.
 3. Mrežni softver. Hijerarhija i protokoli. OSI i TCP/IP referentni modeli.
 4. Fizički sloj. Načini prijenosa podataka. Žični i bežični mediji. Mrežni uređaji na fizičkom sloju.
 5. Podatkovni sloj. Vrste usluga. Metode detekcije i ispravljanja pogrešaka. Hammingova udaljenost. CRC. Mrežni uređaji na podatkovnom sloju.
 6. Mrežni sloj. IP protokol i adresa. Datagram. Klase i registri IP adresa. Mrežna maska i podmreže.
 7. 1. kolokvij.
 8. Mrežni sloj. Gateway. Slanje paketa unutar i izvan mreže. ARP i ICMP protokoli.
 9. Mrežni sloj. Traceroute algoritam i alat. Pronalaženje optimalne putanje. Routeri i routing tablice. Wireshark.
 10. Transportni sloj. TCP i UDP protokoli. Three-way-handshake.
 11. Aplikacijski sloj. Domena. DNS protokol i rezolucija. HTTP protokol.
 12. Aplikacijski sloj. Detaljna komunikacija između računala. DHCP protokol.
 13. Sigurnost računalnih mreža i sustava. Osnovni pojmovi. Faze napada na računalne sustave.
 14. Sigurnost računalnih mreža i sustava. Iskorištavanje ranjivosti sustava. Primjeri napada.
 15. 2. kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati i opisati osnovne funkcije slojeva referentnih modela
 2. Objasniti princip rada mrežnih uređaja
 3. Demonstrirati rad osnovnih algoritama u računalnim mrežama
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija kojima se mogu osloboditi pismenog i usmenog dijela ispita. Ispit pismeni i usmeni.

Obavezna literatura
 1. Tannenbaum, Andrew S. Computer Networks. Prentice Hall, 2004.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar