Naziv
Rad s nadarenim učenicima (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
120103
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će poznavati karakteristike darovitih učenika i primijeniti odgovarajuće načine rada s njima.
Sadržaj
 1. Mitovi i povijesni pregled o darovitima.
 2. Definicije i teorije darovitosti.
 3. Kognitivne karakteristike darovitih.
 4. Kreativnost i darovitost.
 5. Socio-emocionalne karakteristike darovitih.
 6. Načini identifikacije darovitih
 7. Identifikacijske procedure
 8. Javno proglašavanje darovitih
 9. Rad s nadarenim učenicima.
 10. Akceleracija.
 11. Obogaćenje programa
 12. Osobine učitelja darovite djece
 13. Rad s roditeljima darovitih
 14. Izrada programa rada s darovitima
 15. Odrasli daroviti

Ishodi učenja
 1. Opisati teorije darovitosti i karakteristike darovitih učenika.
 2. Navesti načine identifikacije darovitih i ulogu učitelja/nastavnika u toj proceduri
 3. Usporediti različite oblike rada s darovitima
 4. Zastupati mišljenje o prikladnosti načina obrazovanja darovitih
Metode podučavanja
Predavanja, mješovito e-učenje, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit i referat

Obavezna literatura
 1. Čudina Obradović, M. (1991.). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2008.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Dopunska literatura
 1. Koren, I. (1989.). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij