Naziv
Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
4
Šifra
86360
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Predstaviti temeljne tekstove rimske ljubavne elegije; odrediti njihovo mjesto u cjelini antičke elegijske tradicije; omogućiti podrobno proučavanje Propercijevih, Tibulovih i Ovidijevih elegija, uz uočavanje uloge koju imaju osnovne žanrovske konvencije.
Sadržaj
 1. Predavanje: rimska ljubavna elegija; stanje proučavanja; bibliografija; elektronska pomagala
 2. Predavanje: grčko pjesništvo u elegijskim distisima Seminar: Cat. 68b.
 3. Predavanje: ljubavno pjesništvu u Rimu prije elegičara: Katul Seminar: Cat. 68b.
 4. Predavanje: počeci rimske ljubavne elegije: Kornelije Gal; temeljni žanrovski pojmovnik (servitium amoris; foedus aeternum; militia amoris); otklon od dominantne poetike razdoblja
 5. Predavanje: Propercije (1): personal ljubavne elegije (domina, amicus, rivalis). Seminar: Prop. 2,12; 2,34.
 6. Predavanje: Propercije (2): elegijska zbirka kao priča; poraba mita u ljubavnoj elegiji. Seminar: Prop. 2,34; 3,1.
 7. Predavanje: Tibul (1): motivske varijacije: dvije dominae, muškarac kao adresat ljubavne elegije; približavanje pastorali. Seminar: Tib. 1,10
 8. Predavanje: Tibul (2): polemičko žanrovsko pozicioniranje (ep kao protužanr)Seminar: Tib. 1,10
 9. Predavanje: Corpus Tibullianum (1): Promjena uloga: Sulpicija i tzv. Sulpicijin pjesnik. Seminar: provjera (30 minuta); Tib. 3,13-18.
 10. Predavanje: Corpus Tibullianum (2): Ligdam: Ovidijev prethodnik ili imitator?Seminar: Tib. 3,1
 11. Predavanje: Ovidije (1): dva izdanja Amores; motivske inovacije (elegijsko »ja« kao iskusni zavodnik; eksplicitna erotičnost). Seminar: Ov. 1,6
 12. Predavanje: Ovidije (2): rekapitulacija tradicije; uspostava elegijskoga kanona. Seminar: Ov. 1,6
 13. Predavanje: obnova latinske ljubavne elegije u humanizmu (G. Marrasio; E. S. Piccolomini; T. Strozzi). Seminar: Ilija Crijević, Carm. 4,7
 14. Predavanje: ljubavna elegija u hrvatskom latinizmu (K. Pucić, I. Crijević, Lj. Paskalić, J. Bartučević, D. Pir)
 15. Ponavljanje za ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći: razumjeti posebnost rimske ljubavne elegije prema elegijskom pjesništvu na grčkom
 2. Uočiti temeljne konture žanrovskoga obrasca
 3. Opisati i protumačiti glavne razlike između pojedinih elegičara
 4. Pripremiti se za samostalno čitanje rimskih ljubavnih elegija izvan zadane lektire
 5. Pripremiti se za samostalno istraživanje ljubavne elegije u internacionalnom i nacionalnom neolatinitetu
Metode podučavanja
Predavanja, analiza teksta, prevođenje
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Cat. 68b
 2. Prop. 1,1; 2,12; 2,34; 3,1
 3. Tib: 1,10; 3,1; 3,13; 3,14; 3,15; 3,16; 3,17; 3,18
 4. Ovid: Am. 1,1; 1,6
 5. tekstovi podijeljeni na kolegiju
 6. A Companion to Roman Love Elegy, ur. Barbara K. Gold (2012), dio I: The Text and Roman Erotic Elegists (str. 9-101) te jedno od navedenih poglavlja po izboru: Gibson, Gallus: The First Roman Love Elegist; Kennedy, Love’s Tropes and Figures; James, Elegy and New Comedy; Keith, The Domina in Roman Elegy; Gold, “Patronage and the Elegists: Social Reality or Literary Construction?”; Gamel, Performing Sex, Gender and Power in Roman Elegy; Greene, Gender and Elegy; O’Rourke, Intertextuality in Roman Elegy; Davis, Reception of Elegy in Augustan and Post-Augustan Poetry; Uden, Love Elegies of Late Antiquity; Parker, Renaissance Latin Elegy
Dopunska literatura
 1. Holzberg, N. Die römische Liebeselegie: eine Einführung , Darmstadt (5) 2012.
 2. Kennedy, D. The Arts of Love. Five studies in the discourse of Roman love elegy. Cambridge 1993.
 3. Luck, G. Die römische Liebeselegie. Heidelberg 1961. (The Latin Love Elegy, London & Totowa (2)1969)
 4. Lyne, R.O.A.M. The Latin Love Poets. From Catullus to Horace. Oxford 1980.
 5. Veyne, P. L’élégie érotique romaine: L’amour, la poésie et l’Occident, Paris 1983. (Roman Erotic Elegy: Love, Poetry, and the West. London 1988)

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar