Naziv
Rumunjske jezične vježbe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
35985
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Ponavljanje. GRAMTIKA: ponavljanje - neodređeni i određeni član, množina imenica, glavni i redni brojevi, indikativ prezent, neodređeni glagoli, osobna imena u DativuVOKABULAR: ponavljanje -Dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba, izražavanje vremena, kuća, aktivnosti za slobodno vrijeme, nazivi jela i pića.
 2. 2. tjedan: Cjelina: Vacanţa! GRAMTIKA: indikativ prezent (glagole koje završavaju na –eşi –ea); VOKABULAR: pojmovi vezani uz godisnji odmor i smjestaj, odredišta za odmor
 3. 3. tjedan: Cjelina: Vacanţa! GRAMTIKA: prilozi za učestalost, vremenski priloziVOKABULAR: putovanja, prijevozna sredstva
 4. 4. tjedan: Cjelina: O zi din viaţa mea. GRAMTIKA: glagol: refleksivna dijateza, povratni glagoli sa zamjenicom u akuzativu; VOKABULAR: svakodnevni raspored aktivnosti
 5. 5. tjedan: Cjelina: O zi din viaţa mea. GRAMTIKA: povratni glagoli sa zamjenicom u akuzativuVOKABULAR: kako napisati pismo
 6. 6. tjedan: Cjelina: O zi din viaţa mea.GRAMTIKA: učestali (iterativni) prilozi, trajni (durativni) prilozi, temporalni konektori; VOKABULAR: osobna higijena
 7. 7. tjedan: Cjelina: Cine suntem, cum arătăm, ce purtăm.....GRAMTIKA: pridjevi u 4, 3, 2 oblika, pridjevi jednog oblika; VOKABULAR: nazivi članova obitelj
 8. 8. tjedan: Cjelina: Cine suntem, cum arătăm, ce purtăm.....GRAMTIKA: posvojni pridjevi i posvojne zamjenice; VOKABULAR: nazivi odjeća i obuća
 9. 9. tjedan: Cjelina: Cine suntem, cum arătăm, ce purtăm.....GRAMTIKA: osobna imena u genitivu, suprotni pridjevi; VOKABULAR: imena boja, fizičke i psihičke osobine ljudi
 10. 10. tjedan: Cjelina: A venit presa! GRAMTIKA: kratko ponavljanje, glagol: perfekt: VOKABULAR: mediji
 11. 11. tjedan: Cjelina: A venit presa! GRAMTIKA: veznici, prilozi vremena (kada se odnose na prošlost);VOKABULAR: vrste televizijskih emisija
 12. 12. tjedan: Cjelina: Ce stii să faci?GRAMTIKA: glagol:konjunktiv prezent; VOKABULAR: zanimanja, sposobnosti
 13. 13. tjedan: Cjelina: Ce stii să faci?GRAMTIKA: glagol: popularni oblik budućeg vremena; VOKABULAR: aktivnosti u slobodno vrijeme (hobiji)
 14. 14. tjedan: Cjelina: Ce stii să faci?GRAMTIKA: glagol 'moci' + infinitiv, konjunktiv; VOKABULAR: nazivi za vrline i mane
 15. 15. tjedan: Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
 2. Razvijanje sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku.
 3. Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije.
 4. Ishodi učenja na razini studijskog programa:RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku; RN112 sažeti i protumačiti smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
Metode podučavanja
Rad po uđbeniku te na didaktički osmišljenim tekstovima, diktati, gramatički i leksički zadaci.
Metode ocjenjivanja
usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
Dopunska literatura
 1. Cojocaru, D., You Can Speak Romanian! (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe), Ed. Compania, Bucureşti, 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar