Naziv
Rumunjske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
52174
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Ponavljanje (množina imenica, pridjevi, prezent i perfekt glagola, posvojni pridjev, prijedlozi).
 2. Cjelina: Ce ştii să faci? Zanimanja, vještine. Oblici konjunktiva u prezentu.
 3. Cjelina: Ce ştii să faci? Hobiji. Vrline i mane. Razgovor za posao.
 4. Cjelina: Ce ştii să faci? Konjunktiv/Imperativ. Uporaba konjunktiva. Futurski oblik o + konjunktiv.
 5. Cjelina: Sporturi şi sportivi. Pokazne zamjenice za blizinu i za udaljenost.
 6. Cjelina: Sporturi şi sportivi. Opisivanje sportskih aktivnosti. Pokazne zamjenice za istovjetnost. Redni broj.
 7. Cjelina: Caracteristici geografice. Stupnjevanje pridjeva. Ponavljanje.
 8. Cjelina: Minte sănătoasă în corp sănătos. Ljudsko tijelo, zdravlje. Glagol a durea.
 9. Cjelina: Minte sănătoasă în corp sănătos. Osobna higijena, lijekovi. Lična zamjenica u akuzativu.
 10. Cjelina: Minte sănătoasă în corp sănătos. Posjet liječniku. Veznik dacă. Ocazii speciale: aniversări, sărbători. Lična zamjenica u dativu.
 11. Cjelina: Vin sărbătorile... Tradiţii şi obiceiuri de iarnă. Darovi, ukrasni predmeti. Čestitke. Dativ imenica.
 12. Cjelina: Vacanţa de iarnă. Glagoli s ličnom zamjenicom u dativu. Stil de viaţă. Imperativ jednine i množine.
 13. Cjelina: Stil de viaţă. Preporuke za zdrav život. Imperativ + lična zamjenica u akuzativu i dativu.
 14. Cjelina: Activităţi relaxante. Savjeti, preporuke. Imperativ + povratna zamjenica.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika.Čitati i slušati s razumijevanjem na razini A2.
 2. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 3. Student će moći napisati pozivnicu, čestitku, pismo namjere, opisivati sportske aktivnosti. Moći će davati savjete, preporuke, izražavati zabranu.
 4. Ishodi učenja na razini studijskog programa:RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku; RN112 sažeti i protumačiti smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. I
 2. Platon, E., Sonea, I., Vîlcu, D., Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
Dopunska literatura
 1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar