Naziv
Rumunjske jezične vježbe IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
52178
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Cjelina: Tradiţii de primăvară. Mărţişorul. Pokazna zamjenica u genitivu i dativu.
 2. Cjelina: Un film. Imperfekt.
 3. Cjelina: În vacanţă la bunici. Glagoli a trebui, a putea, a voi u imperfektu.
 4. Cjelina: Imperfekt / perfekt. Vježbe.
 5. Cjelina: Obiceiuri de Paşti. Posvojni član.
 6. Cjelina: O capodoperă: Voroneţul. Gerund.
 7. Cjelina: Veşti importante. Povratni glagoli sa zamjenicom u dativu. Ponavljanje.
 8. Cjelina: Am nevoie de notiţele tale. Mjesto nenaglašenih oblika ličnih zamjenica u dativu i akuzativu u rečenici.
 9. Cjelina: Alegeri importante. Kondicional.
 10. Cjelina: Sistemul de învăţământ românesc. Neodređene zamjenice.
 11. Cjelina: Amintiri din şcoală. Odnosna zamjenica care u genitivu i dativu.
 12. Cjelina: Studii. Cursuri profesionale. Povratna zamjenica u dativu + lična zamjenica u akuzativu.
 13. Cjelina: Carieră. Piaţa muncii. Veznici pentru că, deoarece, deşi.
 14. Cjelina: Pregătiri de concediu. Glagolski izrazi s glagolima a face, a lua, a pune.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika.
 2. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini A2/B1.
 3. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 4. Moći će davati upute o smjeru, rezervirati sobu, napisati o zanimljivom izletu, ispričati događaj iz prošlosti.
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku; RN111 samostalno prevesti s rumunjskog na hrvatski i s hrvatskog na rumunjski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
 3. Suciu, R., Fazakas, V. Româna la prima vedere. București: Editura Compania, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar