Naziv
Rumunjske jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
52186
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Cjelina: La mare, la munte. În excursie. Vokabular. Neodređene zamjenice.
 2. Cjelina: Tekst. Sărbători. Aorist.
 3. Cjelina: Generații. Pluskvamperfekt, imperfekt.
 4. Cjelina: O scrisoare de la munte. Sufiksi za umanjenice.
 5. Cjelina: În cartierul Balta Albă. Supin.
 6. Cjelina: Aparenţe. Succesul social. Posvojni pridjev.
 7. Cjelina: Familia mea. Dopusne rečenice.
 8. Cjelina: La poștă. Odnosna zamjenica ceea ce / ce.
 9. Cjelina: Planuri de vacanță. Posljedične rečenice.
 10. Cjelina: Mergem la spectacol. Kondicional prošli.
 11. Cjelina: La magazinul „Unirea”. Konjunktiv prošli.
 12. Cjelina: O aniversare. Prijedlozi s genitivom. Razlomci.
 13. Cjelina: Ce profesie să aleg? Emfatička zamjenica (însuşi, însăşi).
 14. Cjelina: Despre sport. La un meci de fotbal. Vokabular.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika .
 2. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B2.
 3. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 4. Opisati osobine lika iz bajke, tražiti dodatne informacije o proizvodu, stvoriti virtualni lik.Napisati kratku priču po zadanom materijalu.Izražavati interes, manjak interesa, ustupak.
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa:RN108 procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanj; RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku; RN111 samostalno prevesti s rumunjskog na hrvatski i s hrvatskog na rumunjski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
 2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
 3. Vasilescu, A., Groza, L., Chelaru-Murăruș, O., Niculescu, D., Stan, C., Ușurelu, C. Limba română ca limbă străină: dosare pedagogice. București: Editura Universității din București, 2006.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar