Naziv
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117485
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Podrobnije upoznavanje karakteristika starohrvatskih grobalja i arheološke građe koja s njih potječe kroz analizu odabranih nalazišta i nalaza.
Sadržaj
 1. Razgovor o mogućim temama seminarskih radova.
 2. Odabir tema seminarskih radova.
 3. Izlaganje 1. teme seminarskog rada i rasprava o sadržaju rada. Očekuje se sudjelovanje svih sudionika seminara.
 4. Izlaganje 2. seminarskog rada i rasprava.
 5. Izlaganje 3. seminarskog rada i rasprava.
 6. Izlaganje 4. seminarskog rada i rasprava.
 7. Izlaganje 5. seminarskog rada i rasprava.
 8. Izlaganje 6. seminarskog rada i rasprava.
 9. Izlaganje 7. seminarskog rada i rasprava.
 10. Izlaganje 8. seminarskog rada i rasprava.
 11. Izlaganje 9. seminarskog rada i rasprava.
 12. Izlaganje 10. seminarskog rada i rasprava.
 13. Razgovor o dovršenim seminarskim radovima i eventualnim dopunama i izmjenama u odnosu na izlaganje.
 14. Razgovor o rezultatima seminara i uspješnosti izrade radova.
 15. Razgovor o rezultatima seminara i uspješnosti izrade radova.

Ishodi učenja
 1. Sposobnost provođenja stručne i znanstvene analize odabrane arheološke građe.
 2. Interpretiranje arheološke građe na temelju recentnih spoznaja i teorija.
 3. Korištenje relevantne domaće i strane znanstvene i stručne literature.
 4. Sposobnost javnog prezentiranja obrađena teme.
 5. Usvajanje znanja o elementima potrebnim kod pisanja znanstvenog ili stručnog rada.
Metode podučavanja
Samostalna izrada i izlaganje seminarskih radova. Poticanje rasprave kao temeljnog oblika nastave na seminaru.
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i predaja seminarskoga rada u pismenom obliku. Ocjena teksta seminara.

Obavezna literatura
 1. Za svaki seminar određuje se posebna literatura.
Dopunska literatura
 1. Za svaki seminarski rad upućuje se i na dopunsku literaturu, a studenti trebaju pokazati snalaženje u problematici i samostalan odabir pojedinih naslova.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij