Naziv
Seminar iz književnosti I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
52175
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Čitanje odabranih proznih tekstova moderne rumunjske književnosti te njihova analiza i interpretacija u okviru razdoblja i pravaca kojemu pripadaju, ali i opće književne teorije.
Sadržaj
 1. Ioan Slavici, Spaima zmeilor
 2. Ion-Luca Caragiale, La hanul lui Mânjoala
 3. Vasile Voiculescu, Lostriţa
 4. Gala Galaction, Moara lui Califăr
 5. Mircea Eliade, Douăsprezece mii de capete de vite
 6. Mihai Sadoveanu, Zâna lacului, Hanul boului
 7. Ana Blandiana, Gimnastica de seară
 8. Sorin Titel, Dimineaţa
 9. Mircea Cărtărescu, Arhitectul
 10. Mircea Cărtărescu, Arhitectul
 11. Ştefan Bărbulescu Delavrancea, Bunicul, Bunica
 12. Emil Gârleanu, Nucul lui Odobac
 13. Marin Preda, Salcâmul
 14. Hortensia Papadat-Bengescu, Camera cu vedere
 15. Ileana Vulpescu, Candidaţi la fericire

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 2. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 4. prepoznati i objasniti uporabu fantastičnih elemenata u književnom djelu s obzirom na književnu vrstu (bajka, novela)
 5. prepoznati i objasniti način oblikovanja lika u književnom djelu
 6. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN106: prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela RN107: primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Rasprava, rad na tekstu, izlaganje...
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (redovite domaće zadaće), sudjelovanje u interpretacijama na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Manolescu, N., Istoria critică a literaturii române, Paralela 45, Piteşti, 2008.
 2. Lektira.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar