Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
80896
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkog jezičnog izraza nakon 1945. i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti toga razdoblja. Prosudba osobnih čitateljskih iskustava i pitanja književnoga vrednovanja u kontekstu suvremene književnosti njemačkoga govornog izraza.
Sadržaj
 1. kratke priče W. Borcherta i W. Schnurrea
 2. kratke priče H. Boella
 3. kratke priče I. Aichinger
 4. Max Frisch: Andorra
 5. Max Frisch: Andorra
 6. Ernst Jandl: izbor iz lirike
 7. H. M. Enzensberger: izbor iz lirike
 8. Heiner Müller: Hamletmaschine
 9. Heiner Müller: Hamletmaschine
 10. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 11. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 12. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 13. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 14. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)
 15. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 2. Nabrojati, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književno-povijesnih epoha u ovome razdoblju, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojati najvažnije autore i djela njemačke književnosti u ovome razdoblju i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim epohama
Metode podučavanja
inicijalno izlaganje, referati polaznika, vođena diskusija, seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati seminar, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad. Svi navedeni elementi seminarske aktivnosti ulaze u završnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. kratke priče W. Borcherta i W. Schnurrea
 2. kratke priče H. Bölla
 3. kratke priče I. Aichinger
 4. Max Frisch: Andorra
 5. Max Frisch: Andorra
 6. Ernst Jandl: izbor iz lirike
 7. H. M. Enzensberger: izbor iz lirike
 8. Heiner Müller: Hamletmaschine
 9. Heiner Müller: Hamletmaschine
 10. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 11. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 12. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 13. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 14. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)
 15. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre.
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie.
 3. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.
 4. Ralf Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. 2. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003.
 5. Jürgen Egyptien: Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945. Darmstadt: WBG 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar