Naziv
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117932
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Podrobnije upoznavanje karakteristika predromaničke i ranoromaničke arhitekture kroz analizu odabranih primjera građevina.
Sadržaj
 1. Odabir primjera crkvene arhitekture 7. i 8. st., razvijenoga predromaničkog razdoblja 9. i 10. st. i ranoromaničkoga doba 11. st. Odabrani primjeri bit će predmetom samostalnih studentskih seminarskih radova.
 2. Razgovor i opće napomene o načinu izrade seminarskih radova.
 3. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 4. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 5. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 6. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 7. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 8. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 9. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 10. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 11. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 12. Izrada i izlaganje sadržaja seminarskog rada.
 13. Razgovor o dovršenim seminarskim radovima i eventualnim korekcijama.
 14. Dopune i korekcije.
 15. Dopune i korekcije.

Ishodi učenja
 1. Smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu spomenika arhitekture.
 3. Poznavati recentne spoznaje i teorije.
 4. Moći prezentirati samostalne radove znanstvenoj i široj javnosti.
 5. Moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo.
Metode podučavanja
Analiza morfoloških karakteristika arhitekture na osnovi dostupne dokumentacije odnosno literature, i uvida na terenu. Interpretacija građevina u kontekstu njihove prostorne uvjetovanosti i specifičnih liturgijskih sadržaja.
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i predaja seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Za svaki seminar potrebna je posebna literatura.
Dopunska literatura
 1. Za svaki seminar potrebna je posebna dopunska literatura.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij