Naziv
Didaktika
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
132349
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Studenti će se upoznati s predmetom didaktike kao i praktičnim pitanjima pripreme i realizacije nastave. Steći će elementarna umijeća u ophođenju s didaktičkim teorijama i/ili modelima. Razvit će bazične kompetencije glede planiranja, izvođenja i evaluacije nastave.
Sadržaj
 1. Arheologija poučavanja i učenja
 2. Temeljni pojmovi didaktike
 3. Podjela opće didaktike
 4. Pojam kurikuluma
 5. Nastava i didaktika
 6. Profesionalne kompetencije nastavnika
 7. Tematska i organizacijska artikulacija nastave
 8. Modeli artikulacije nastave
 9. Temeljna pedagoško-didaktička umijeća
 10. Refleksivna improvizacija u nastavi
 11. Didaktički modeli i/ili teorije
 12. Planiranje i izvođenje nastave
 13. Komunikacija u nastavi
 14. Stres u radu nastavnika
 15. Vrednovanje učenika i nastavnika

Ishodi učenja
 1. razlikovati razne vrste nastave i njihovu strukturu
 2. navesti profesionalne kompetencije i umijeća nastavnika
 3. nabrojati različite definicije i teorije nastave
 4. navesti osnovna obilježja primjerenog držanja nastavnika
Metode podučavanja
Predavanje, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi
Metode ocjenjivanja
Sumativna i formativna

Obavezna literatura
 1. Cindrić, M., Miljković, D. i Strugar, V. (2010), Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP – D2.
 2. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa.
 3. Gudjons, H. (1994). Pedagogija. Temeljna znanja (poglavlje Didaktika), Zagreb: Educa.
 4. Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
 5. Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja). Zagreb :Educa.
 6. Neuweg, H.- G. (2008). Šutnja znalaca. Zagreb: Erudita.
Dopunska literatura
 1. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 2. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 4. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
 5. Prange, K.(2005), Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije. Pedagogijska istraživanja, II (1), 49-58.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8. semestar