Naziv
Didaktika (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
6
Šifra
120083
Semestri
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će se upoznati s predmetom (opće)didaktike i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave iz didaktičke perspektive, steći elementarna umijeća u ophođenju s didaktičkim teorijama i/ili modelima i razviti bazične kompetencije glede (reflektiranog) planiranja, izvođenja i evaluacije nastave.
Sadržaj
 1. Arheologija poučavanja i učenja
 2. Temeljni didaktički pojmovi
 3. Podjela opće didaktike (teorijska, empirijska i pragmatička)
 4. Didaktika i kurikulum
 5. Nastava i didaktika
 6. Profesionalne kompetencije nastavnika
 7. Odnos stručnog i pedagoško-didaktičkog ili tematska i organizacijska artikulacija nastave
 8. Modeli artikulacije nastave
 9. Držanje i takt kao temeljna pedagoško-didaktička umijeća
 10. Refleksivna improvizacija (takt) u nastavi – vrhunsko nastavničko umijeće;
 11. Didaktički modeli i/ili teorije
 12. Planiranje i izvođenje nastave
 13. Komunikacija u nastavi i komunikacija putem nastave.
 14. Stres u radu nastavnika i načini njegovog prevladavanja
 15. Vrednovanje učenika i nastavnika

Ishodi učenja
 1. razlikovati razne vrste nastave i njihovu strukturu
 2. navesti profesionalne kompetencije i umijeća nastavnika
 3. nabrojati različite definicije i teorije nastave
 4. navesti osnovna obilježja primjerenog držanja nastavnika i vrste i teorijska utemeljenja takta nastavnika u nastavi i u ophođenju s učenicima
 5. analizirati i pokazati kakvo držanje i kakav takt se očekuje od nastavnika u različitim nastavnim situacijama
 6. odabrati teorijska shvaćanja i istraživanja o razumljivosti tekstova za nastavu
Metode podučavanja
predavanje, seminari, različita vrste vježbanja, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
sumativna i formativna

Obavezna literatura
 1. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa.
 2. Gudjons, H. (1994). Pedagogija. Temeljna znanja (poglavlje Didaktika), Zagreb: Educa.
 3. Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
 4. Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja). Zagreb :Educa.
 5. Neuweg, H.- G. (2008). Šutnja znalaca. Zagreb: Erudita.
 6. Winkler, M. Commichau, A.(2008). Komunikacijsko-psihološka retorika (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita.
 7. Apel, H. J. (2003). Predavanje. Uvod u akademski oblik poučavanja (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita.
 8. Langer, I. Schulz von Thun, F., Tausch, R. (2003). Kako se razumljivo izražavati. Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim (odabrana poglavlja ). Zagreb: Erudita.
 9. (Lersch, R. (2005). Nastava kao čin uravnoteženja. Pedagogijska istraživanja, II (1), 85-100
 10. Palekčić, M. (2005). Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika. Pedagogijska istraživanja, II (2), 209-233.
 11. Palekčić, M. (2006). Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji adabira. Pedagogijska istraživanja, III (2), str.181-200.
Dopunska literatura
 1. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 2. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 4. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
 5. Prange, K.(2005), Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije. Pedagogijska istraživanja, II (1), 49-58.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij