Naziv
Didaktika povijesti I
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
163677
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar