Naziv
Srednjovjekovni bestijarij
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170518
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ikonografskom analizom likovnih prikaza na srednjovjekovnoj arheološkoj građi čije se simboličko značenje veže uz interpretacije iz srednjovjekovnih literarnih izvora Bestijarija koji pružaju izniman uvid u mentalitet srednjovjekovnog čovjeka, studenti se na izabranim primjerima upoznaju s osnovama raznolikog arheološkog materijala s prostora Dalmacije i srednjovjekovne Slavonije, na kamenoj plastici i predmetima umjetničkog obrta, od uporabnih predmeta do pećnjaka. Ukazat će se na veze u simboličkim značenjima likovnih prikaza od kasne antike, preko srednjeg vijeka pa sve do renesanse, na primjerima arheoloških nalaza iz ranosrednjovjekovnog perioda pa sve do 16. stoljeća. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovama srednjovjekovnog simbolizma i ikonografije i interpretacija arheološke građe kroz komparativne analize povijesno-umjetničkih, povijesnih i literarnih izvora. Stoga će se pozornost posvetiti prvenstveno razvijanju interpretacijskih umijeća studenata te usmenim i pismenim vještinama izražavanja.
Sadržaj
 1. Srednjovjekovni bestijarij – uvodna razmatranja
 2. Srednjovjekovni simboli i njihova značenja
 3. Simbolizam životinja I – rani srednji vijek
 4. Simbolizam životinja II – razvijeni srednji vijek
 5. Simbolizam životinja III - kasni srednji i rani novi vijek
 6. Simbolizam čudovišta I – rani i razvijeni srednji vijek
 7. Simbolizam čudovišta II - kasni srednji i rani novi vijek
 8. Simbolizam čudovišnih ljudskih rasa
 9. Simbolizam biljaka i minerala
 10. Simbolizam srednjovjekovnih legendi i basni – Legenda o Meluzini
 11. Simbolizam srednjovjekovnih legendi i basni - Roman o liscu
 12. Simbolizam srednjovjekovnih legendi i basni – Legenda o sv. Jurju, Mit o Gospi s jednorogom
 13. Heraldička simbolika
 14. Problematika vrste -odnos životinja i ljudi u srednjem vijeku
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Prepoznavanje kronološki i kulturološki relevantne arheološke građe.
 2. Upoznavanje s najznačajnijim literarnim obrascima.
 3. Vrednovanje likovne teme srednjovjekovnog bestijarija.
Metode podučavanja
Predavanja s prezentacijom arheološkog materijala. Čitanje izvadaka iz literarnih izvora.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. R. Barber, Bestiary – Being an English Version of the Boldleian Library, Oxford M. S. Bodley 764, Boydell Press, Woodbridge 1999.
 2. J. Chevalier, A.Gheerbrant: Rječnik simbola, nakladni zavod MH, Zagreb 1987.
Dopunska literatura
 1. Škiljan, I., Toplina doma –srednjovjekovni i ranonovovjekovni pećnjaci Slavonije, Dvor Veliki Tabor, Desinić, 2017.
 2. Hassig, D., The Mark of the Beast, Routledge, New York-London 1999.
 3. Hall, J.: Rječnik tema i simbola u umjetnosti, August Cesarec, Zagreb 1991.
 4. D´Arras, J.: Le Roman de Mélusine ou l´Histoire des Lusignan. (Ed. M. Perret – J. Le Goff), Éditions Stock, Paris 1979.
 5. Gombrich, E. H. , The Image and the Eye: further studies in the psychology of pictoral representation, „ The Visual Image: Its Place in Communication“, 137-161.
 6. Orchard, A.: Pride and Prodigies, Studies in the Monsters of the Beowulf-Manuscript, University of Toronto Press, Toronto Buffalo London 1995.
 7. Gruia, A. M.: The Two-Tailed Siren on Medieval Stove Tiles. Iconography and Possible Functions, u: Arheologia Medievală; Studia Patzinaka 4/2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar