Naziv
Digitalni arhivi
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124334
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osnovni cilj je stjecanje znanja o problematici i temeljnim principima organizacije i funkcioniranja digitalnih arhiva. Razumijevanje načela i metodologije zaprimanja sadržaja u digitalni arhiv, organizacije sadržaja i postupaka dugoročnog čuvanja. Poznavanje zahtjeva u upravljanju informacijskim objektima u digitalnim arhivima (spremištima, repozitorijima).
Sadržaj
 1. Očuvanje elektroničkog gradiva
 2. Elektronički informacijski objekti
 3. ISO standard za otvorene arhivske informacijske sustave (OAIS RM)
 4. Postupci u razvoju informacijskih sustava
 5. Razvoj informacijskih sustava kao okoline digitalnih arhiva
 6. Modeliranje podataka u digitalnim arhivima
 7. Životni ciklus dokumenata i records continuum
 8. Što su digitalni arhivi u postkustodijalnom smislu
 9. Digitalni potpisi, pečati i vodeni žigovi
 10. Upravljanje elektroničkim dokumentima
 11. Upravljanje elektroničkim zapisima
 12. Sustavi za pohranu velikih količina podataka u digitalnim arhivima
 13. Razvoj sustava za (dugo)trajno očuvanje e-zapisa
 14. Ulančani blokovi i povezane sheme u digitalnim arhivima
 15. Analiza primjera digitalnih arhiva u Hrvatskoj i svijetu

Ishodi učenja
 1. Vrednovati sustave za izgradnju digitalnih arhiva
 2. Razumjeti i primijeniti načela i metodologije zaprimanja sadržaja u digitalni arhiv
 3. Odabrati model dugoročnog očuvanja elektroničkoga gradiva
 4. Usporediti, vrednovati i odabrati modele pohrane u oblaku
 5. Predložiti modele upravljanja informacijskim objektima
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
- ispit 60% - seminar 30% - zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. Catherine Dhérent, Elektronički zapisi. Priručnik. Zagreb, HDA, 2003.
 2. Bellinger, Meg, Understanding Digital Preservation: A Report from OCLC, u: The State of Digital Preservation: An International Perspective, Council on Library and Information Resources (CLIR), Washington, D.C., SAD, srpanj 2002., str. 38-48, http://www.clir.org/pubs/reports/pub107/pub107.pdf
 3. Lavoie, Brian F., The Open Archival Information System Reference Model: Introductory Guide, DPC Technology Watch Series Report 04-01, OCLC Online Computer Library Center, Inc. and Digital Preservation Coalition, 2004., http://www.dpconline.org/docs/lavoie_OAIS.pdf
 4. Verhoeven, Hans, Archiving Web Publications, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 6, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/
Dopunska literatura
 1. Archival Information Package (AIP), Library of Congress, SAD, 2002., http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/AIP-Study_v19.pdf
 2. ConsultativeCommittee forSpace Data Systems, CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC, SAD, 2002., http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
 3. Diessn, Raymond J. van, Preservation Requirements in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 3, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij