Naziv
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
118173
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o povijesti srednjeg vijeka uopće, napose o vezama i odnosima hrvatskog naroda s drugim narodima, kulturama, društvima, državama i civilizacijama u toj široj regiji.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
  2. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima,
  3. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme,
  4. interpretirati pojedine povijesne izvore,
  5. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.
  6. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
metode tumačenja i individualni rad studenata
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar