Naziv
Suvremena rumunjska proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
125553
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s rumunjskom suvremenom prozom, s naglaskom na kratku prozu (Radu Pavel Gheo, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Mircea Cărtărescu, Adriana Babeți, Ana Maria Sandu, Doina Ruști...).
Sadržaj
 1. Adriana Babeţi, Romanul, CV, Sarsanela
 2. Ana Blandiana, A fi sau a privi
 3. Mircea Cărtărescu, Ochiul căprui al dragostei noastre, De ce iubim femeile
 4. Simona Popescu, Exuvii
 5. Felicia Mihali, Ţara brânzei
 6. Florin Lăzărescu, Întâmplări şi personaje
 7. Radu Pavel Gheo, Numele mierlei
 8. Ana Maria Sandu, Pereţii subţiri
 9. Ana Maria Sandu, Fata din casa vagon
 10. Dan Lungu, Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu
 11. Ioana Pârvulescu, Viaţa începe vineri / Inocenţii
 12. Filip Florian, Zilele regelui
 13. studentska izlaganja (L. D. Teodorovici / Ioana Pârvulescu / Dora Pavel / Mircea Cărtărescu / Dan Lungu / Camelia Cavadia / Radu Pavel Gheo / Doina Ruşti)
 14. studentska izlaganja (L. D. Teodorovici / Ioana Pârvulescu / Dora Pavel / Mircea Cărtărescu / Dan Lungu / Camelia Cavadia / Radu Pavel Gheo / Doina Ruşti)
 15. studentska izlaganja (L. D. Teodorovici / Ioana Pârvulescu / Dora Pavel / Mircea Cărtărescu / Dan Lungu / Camelia Cavadia / Radu Pavel Gheo / Doina Ruşti)

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 2. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 4. samostalno interpretirati suvremeni književni tekst
 5. Ishodi ucenja na razini studijskog programa: RN201 analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, društveni, kulturni, biografski aspekti) RN205 komunicirati i argumentirati svoje ideje integriranjem znanja, te se prilagoditi akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeci racuna o etickoj i društvenoj odgovornosti
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovor, rad na tekstu, pisani radovi.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (redovite domaće zadaće), seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Manolescu, N., Istoria critică a literaturii române, Paralela 45, Piteşti, 2008.
 2. Lektira.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij