Naziv
Suvremena ruska kratka priča
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
131561
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij je zamišljen kao književno-povijesni pregled tzv. ”male proze”, odnosno različitih modela suvremene ruske kratke proze kasnosovjetskoga i postsovjetskog razdoblja, počevši od tzv. ”druge proze” osamdesetih godina, preko postsovjetskih (postmodernističkih) kratkih priča iz devedesetih godina pa sve do najsuvremenijih autora i tendencija u prva dva desetljeća dvijetisućitih godina. Također, kolegij pretpostavlja kako praktičnu analizu izabranih djela tako i važna teorijska razmatranja o žanru kratke priče, strukturi kraćih narativnih formi i njihovoj ulozi unutar ruske književnosti (nekada i sada). Napokon, cilj kolegija jest potaknuti studente na analitičko-kritički rad s primarnom i sekundarnom literaturom na ruskom jeziku.
Sadržaj
 1. Sadržaj kolegija, način rada. Upute za pisanje seminarskoga rada. Korpus, izbor, citiranje, literatura.
 2. Uvod u suvremenu rusku kratku priču. Autori, djela, kulturološki kontekst. Mala prozna forma (kratka priča) vs. velika (roman). Važnost i razvoj tzv. "druge proze" u ruskoj književnosti 20 st.
 3. Prigov, Dmitrij.
 4. Tolstaja Tat'jana; Petruševskaja, Ljudmila.
 5. Mamleev, Jurij.
 6. Od "undergrounda" do "mainstreama" (kako je alternativna proza postala "mainstream" proza). Postmodernizam (M. Èpštejn, M. Lipoveckij, O. Bogdanova). Kratka forma u kontekstu "burnih devedesetih".
 7. KOLOKVIJ
 8. Erofeev, Viktor.
 9. Sorokin, Vladimir.
 10. Pelevin, Viktor.
 11. Ulickaja, Ljudmila.
 12. (Nova) ruska kratka priča u prva dva desetljeća dvijetisućitih godina. Pregled stanja i autora.
 13. Prilepin, Zahar.
 14. KOLOKVIJ
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 2. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 3. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
Metode podučavanja
Učenje na daljinu (OMEGA). Predavanje u realnom vremenu i snimana predavanja (OMEGA). Analiza djela - diskusije, razgovor (u realnom vremenu i snimano). Power point prezentacija.
Metode ocjenjivanja
2 kolokvija ili usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Kratke priče navedenih autora.
 2. Bogdanova, O. 2004. Postmodernizm v kontekste sovremennoj russkoj literatury, SPB: Filolog.
 3. Nefagina, G. 2005. Russkaja proza konca 20 v., Moskva: Flinta.
 4. Šubina, E. 2003. Proza novoj Rossii. Tom 1., Moskva: Vagrius.
Dopunska literatura
 1. Erofeev, V. 2002. Russkie cvety zla, Moskva: Eskmo.
 2. Shneidman, N. N. Contemporary Prose in Post-Soviet Russia, http://www.utoronto.ca/tsq/08/shneidman08.shtml#top.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar