Naziv
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
125565
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Metodičke vježbe
45

Cilj
Upoznati studente sa različitim istraživačkim metodama i tehnikama u istraživanju prostora, njihovom primjenom i primjerima različitih socioloških i interdisciplinarnih istraživanja grada Zagreba. Kreirati i provesti samostalno istraživanje upotrebom jedne ili više metoda na odabranom istraživačkom primjeru u sociološkom i interdisciplinarnom okruženju.
Sadržaj
 1. 1-3. tjedan: predavanja o osnovama terenskih istraživanja - plan istraživanja, pregled i izbor relevantnih tema, konceptualizacija problema i istraživanja, hipoteze itsl.; prezentacija različitih tehnika istraživanja;
 2. 4-10. tjedan: izbor tema i terena istraživanja, operacionalizacija, priprema, provedba i obrada rezultata istraživanja; predaja pisanih izvještaja
 3. 11-14. tjedan: prezentacije rezultata istraživanja u okviru seminara
 4. 15. tjedan: završna rasprava i evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Osmisliti istraživanje određenog urbanog fenomena.
 2. Proučiti relevantnu literaturu, postojeće podatke, studije i druge materijale, postaviti cilj istraživanja i istraživačko pitanje ili hipoteze te adekvatne metode istraživanja.
 3. Provesti istraživanje na izabranom prostoru grada Zagreba kombiniranjem različitih metoda i tehnika istraživanja provesti istraživanje određenog urbanog fenomena samostalno i u okviru zajedničkog zadatka grupe.
 4. Prezentirati rezultate istraživanja i raspraviti ih u interdisciplinarnom okruženju (arhitektura i urbanizam, sociologija)
 5. Interpretirati rezultate istraživanja i izraditi završni prikaz čitavog provedenog istraživačkog procesa.
Metode podučavanja
Predavanja (frontalni rad), rad na terenu, grupni rad i konzultacije (grupno i individualno), interdisciplinarni grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjena završne prezentacije na seminaru i ocjena istraživačkog izvještaja čine završnu ocjenu na kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Čaldarović, O. i Šarinić, J. (2017). Suvremeni grad. Javni prostori i kultura življenja: primjer Zagreba. Zagreb: Jesenski & Turk.
 2. Čaldarović, O. (2011). Urbano društvo na početku 21. stoljeća. Zagreb: Jesenski&Turk.
 3. Tonkiss, F. (2005). Space, the City and Social Theory: Social Relations and Urban Forms. Polity Press.
 4. Zlatar, J. (2013) Urbane transformacije suvremenog Zagreba: sociološka analiza. Biblioteka Nova Plejada . Plejada, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Čaldarović, O. i Lay, V. (1979). Karakteristični elementi fizionomije Zagreba i problemi gradskog značaja. Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Čaldarović, O. et al. (2007). Istraživanje zadovoljstva stanovnika gradske četvrti Trešnjevka (Zagreb)
 3. Čaldarović, O. et. al. (2005). Sociološki aspekti visoke izgradnje u Zagrebu
 4. Čaldarović, O. (2007). Javni i privatni interes u urbanoj obnovi, Oris, IX(43):74-79.
 5. Čaldarović, O., Šarinić, J., (2008). First signs of gentrification? Urban regeneration in the transitional society: The Case of Croatia. Sociologija i prostor. (181-182) 3-4: 369-383.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar