Naziv
Svjetska književnost u nastavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117634
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave (školske recepcije) svjetske književnosti te osposobljavanje za izvedbu te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.
Sadržaj
 1. Svjetska književnost u hrvatskim nastavnim programima (uvodno predavanje)
 2. Svjetska književnost u osnovnoj školi
 3. Temeljna civilizacijska književna djela u srednjoškolskoj nastavi
 4. Stara grčka književnost u srednjoškolskoj nastavi
 5. Rimska književnost u srednjoškolskoj nastavi
 6. Europska srednjovjekovna književnost u srednjoškolskoj nastavi
 7. Predrenesansa i humanizam u srednjoškolskoj nastavi
 8. Renesansa u srednjoškolskoj nastavi
 9. Barok u srednjoškolskoj nastavi
 10. Klasicizam i prosvjetiteljstvo u srednjoškolskoj nastavi
 11. Romantizam u srednjoškolskoj nastavi
 12. Realizam u srednjoškolskoj nastavi
 13. Naturalizam u srednjoškolskoj nastavi
 14. Modernizam u srednjoškolskoj nastavi
 15. Postmodernizam u srednjoškolskoj nastavi

Ishodi učenja
 1. Studentice/studenti moći će opisati i planirati nastavu svjetske književnosti u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj školi.
 2. Moći će opisati i planirati nastavu svjetske književnosti u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u srednjoj školi.
 3. Moći će interpretirati antologijska djela svjetske književnosti u osnovnoj školi.
 4. Moći će interpretirati antologijska djela svjetske književnosti u srednjoj školi.
 5. Stečena znanja iz teorije i prakse nastave svjetske književnosti primjenjivat će u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Samostalni zadatci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski radovi Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Milivoj Solar, Povijest svjetske književnosti, Zagreb, 2003.
 2. Vlado Pandžić, Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 3. Vlado Pandžić - Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 1, Zagreb, 2004.
 4. Goran Novaković - Vlado Pandžić, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 2, Zagreb, 2006.
Dopunska literatura
 1. Nevenka Košutić-Brozović, Čitanka iz stranih književnosti, 1, Zagreb, 1996.
 2. Nevenka Košutić-Brozović, Čitanka iz stranih književnosti, 2, Zagreb, 2006.
 3. Ivo Frangeš, Čitanka iz svjetske književnosti, Zagreb, 1953.
 4. Vlado Pandžić - Gea Cetinić, Hrvatska čitanka 1: Udžbenik za prvi razred gimnazije, Zagreb, 2004.
 5. Gea Cetinić - Vlado Pandžić, Hrvatska čitanka 3: Udžbenik za treći razred gimnazije, Zagreb, 2004.
 6. Leksikon antičkih autora, Zagreb, 1996.
 7. Leksikon stranih pisaca, Zagreb, 2001.
 8. Leksikon svjetske književnosti: djela, Zagreb, 2004.
 9. Ivan Slamnig, Svjetska književnost zapadnoga kruga, Zagreb, 1990.
 10. Povijest svjetske književnosti, 1, Zagreb, 1982.
 11. Povijest svjetske književnosti, 2, Zagreb, 1977.
 12. Povijest svjetske književnosti, 3, Zagreb, 1982.
 13. Povijest svjetske književnosti, 4, Zagreb, 1974.
 14. Povijest svjetske književnosti, 5, Zagreb, 1974.
 15. Povijest svjetske književnosti, 6, Zagreb, 1976.
 16. Povijest svjetske književnosti, 7, Zagreb, 1975.
 17. 100 najvećih djela svjetske književnosti, Zagreb, 1970.
 18. Zdeslav Dukat, Grčka tragedija, Zagreb, 1996.
 19. Vesna Krmpotić, Tisuću lopoča, Zagreb, 1994.
 20. Radoslav Katičić, Stara indijska književnost, Zagreb, 1973.
 21. Milivoj Sironić, Rasprave o helenskoj književnosti, Zagreb, 1995.
 22. Viktor Žmegač, Težišta modernizma, Zagreb, 1986.
 23. Ivo Vidan, Roman struje svijesti, Zagreb, 1971.
 24. Aleksandar Flaker, Proza u trapericama, Zagreb, 1983.
 25. Ingrid Šafranek - Branimir Donat, Temelji modernog romana, Zagreb, 1971.
 26. Frano Čale, Petrarca i petrarkizam, Zagreb, 1971.
 27. Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, Zagreb, 1991.
 28. Pavao Pavličić, Poetika manirizma, Zagreb, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij