Naziv
Šamanizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
131565
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim pristupima šamanizmu i religijskom iskustvu u kulturnoj antropologiji. Šamanizam je specifičan religijski izričaj koji se povijesno vezuje za manja društva jednostavnijeg ustrojstva, ali također nailazi svoje reinterpretacije u suvremenim složenim kulturama. Studenti će se upoznati s osnovnim karakteristikama šamanskog svjetonazora, njegove materijalne kulture i ritualne prakse. Kolegij će se pozabaviti genealogijom ovog pojma na Zapadu kao i njegovim definicijama i odnosima s kategorijom religije u kulturnoj antropologiji. U međukulturnoj perspektivi obradit će se osnovni primjeri etničkih skupina obilježenih šamanizmom, ali i modernih izričaja ovog oblika religije kao što je neo-šamanizam. Posebna pažnja posvetit će se odnosima moći i društvenoj ulozi šamana. Šamanizam je obilježen i specifičnom religijskom fenomenologijom izraženom kroz pojmove poput ekstaza, trans, izmijenjena stanja svijesti, opsjednutost i sl. Kroz osnovne pristupe proučavanju svijesti i religijske subjektivnosti u antropologiji, kolegij će se posebno posvetiti važnosti religijskih iskustava za društvo i pojedinca.
Sadržaj
 1. Povijest šamanizma i njegova proučavanja
 2. Šamanizam i kategorija religije u antropologiji
 3. Postajanje šamanom i inicijacija
 4. Društvena uloga i moć šamana
 5. Šamanizam kod Inuita i kod arktičko-sibirskih etničkih skupina
 6. Religijsko iskustvo u antropologiji: ekstaza, trans, opsjednutost, izmijenjena stanja svijesti
 7. Ritual u šamanizmu i kolektivna svijest (Durkheim)
 8. Učinkovitost šamanističkog liječenja (Levi Strauss)
 9. Opsjednutost i nesvjesno (Freud i Jung)
 10. Društvena deprivacija i ekstaza (Lewis)
 11. Psihotropne biljke, ayahuasca i šamanizam u Latinskoj Americi
 12. Fenomenološki pristupi šamanizmu i religijskom iskustvu
 13. Biokulturni i kognitivni pristupi šamanizmu i religijskom iskustvu
 14. Neošamanizam i revitalizacija šamanizma
 15. Racionalnost, magija i šamanizam

Ishodi učenja
 1. objasniti i diskutirati osnovne karakteristike šamanizma kao specifičnog oblika religioznosti u svom svjetonazorskom, ritualnom i doživljajnom aspektu
 2. objasniti i raspraviti povijest proučavanja šamanizma na Zapadu
 3. objasniti i analizirati različite kulturno-antropološke predodžbe religijskog iskustva
 4. opisati te na primjerima etnografskih istraživanja, kritički evaluirati osnovne antropološke pristupe šamanizmu i religijskom iskustvu u antropologiji
 5. opisati te na primjerima etnografskih istraživanja objasniti transformaciju šamanizma u suvremenom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi 20%
Seminarski zadaci 40%
Završni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. PERRIN, Michel 2010. Šamanizam, Jesenski i Turk, Zagreb (odabrani djelovi)
 2. ELIADE, Mircea. 1985. Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze. Beograd : Matica srpska odabrani djelovi)
 3. DuBois, Thomas, 2009, An Introduction to Shamanism, Cambridge University Press. (odabrani djelovi)
 4. Lewis, I. M. Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession. 3rd ed. London ; New York: Routledge, 2003. (odabrani djelovi)
 5. Harvey, Graham. 2003. Shamanism: A Reader. Psychology Press. (odabrani djelovi)
 6. Stoller, Paul. 1989. Fusion of the Worlds: An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger. Chicago: University of Chicago Press. (odabrani djelovi)
 7. Lévi-Strauss, Claude. Effectiveness of Symbols, In: Lévi-Strauss, Claude Structural Anthropology. New York: Basic Books, 1963. (odabrani djelovi)
 8. Schmidt, Bettina E., and Lucy Huskinson, eds. 2010. Spirit Possession and Trance: New Interdisciplinary Perspectives. Continuum Advances in Religious Studies. London ; New York: Continuum, (odabrani djelovi)
Dopunska literatura
 1. KEHOE, Alice Beck. 2000. Shamans and religion: an anthropological exploration in critical thinking. Prospect Heights, Ill: Waveland Press
 2. Boekhoven, Jeroen W. Genealogies of Shamanism: Struggles for Power, Charisma and Authority. Barkhuis, 2011.
 3. Atkinson, Jane Monnig. ‘Shamanisms Today’. Annual Review of Anthropology, 1992, 307–30.
 4. Stutley, Margaret. Shamanism an Introduction. London; New York: Routledge, 2003.
 5. Harvey, Graham. Historical Dictionary of Shamanism. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, no. 77. Lanham, Md: Scarecrow Press, 2007.
 6. Znamenski, Andrei A. The Beauty of the Primitive: Shamanism and the Western Imagination. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007.
 7. Langdon, E. Jean Matteson, and Gerhard Baer, eds. Portals of Power: Shamanism in South America. 1st ed. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1992.
 8. Harner, Michael J., ed. Hallucinogens and Shamanism. New York: Oxford University Press, 1973.
 9. Scott, Gini 2002 The Complete Idiot’s Guide to Shamanism. Penguin.
 10. Furst, Peter T. Visions of a Huichol Shaman. 2003. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
 11. Hale, Lindsay. 2009. Hearing the Mermaid’s Song: The Umbanda Religion in Rio de Janeiro. Albuquerque: The University of New Mexico Press.
 12. Newberg, Andrew; D’Aquili, Eugene, and Rause, Vince. 2001. Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief. New York: Ballantine Books.
 13. Crapanzano, V. (2005), ‘Spirit possession: an overview’, in L. Jones (ed.), Encyclopedia of Religion (2nd edn). Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 8687–94.
 14. Cohen, E. (2007), The Mind Possessed: The Cognition of Spirit Possession in anAfro-Brazilian Religious Tradition. Oxford: Oxford University Press.
 15. Bourguignon, E. (1973), Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change. Columbus: Ohio State University Press.
 16. Lambek, M. (1989) ‘From disease to discourse: remarks on the conceptualization of trance and spirit possession’, in C. A. Ward (ed.), Altered States of Consciousness and Mental Health. Newbury Park: Sage, pp. 36–61.
 17. Stoller, P. (1995), Embodying Colonial Memories: Spirit Possession, Power and the Hauka in West Africa. New York and London: Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar