Naziv
Španjolski jezik 9
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
3
Šifra
184295
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij