Naziv
Tečaj bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37559
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Program je u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Upoznavanje s osnovama morfološkog i leksičkog sustava bugarskog jezika. Tečaj omogućuje studentima da razviju vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na bugarskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini (A 2). Sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama. Razumijevanje jednostavnih tekstova. Pravilno prevođenje jednostavnih tekstova na bugarskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Republici Bugarskoj.
Sadržaj
 1. Bugarski fonološkii grafijski sustav.
 2. Osnove bugarske gramatike.
 3. . Osnovni leksički fond.
 4. Obrada odabranih konverzacijskih tema.

Ishodi učenja
 1. Praktično ovladavanje bugarskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini.
 2. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom.
 3. Ovladavanje osnovnim (ortografskim) normama.
 4. Upoznavanje s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika.
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti jednostavnije kratke tekstove
 6. upotreba poznatih i svakodnevnih izraza i jednostavnih rečenica
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Margarita Cvetanova, Konka Kunčeva: "Trenirov'čni upražnenija i diktovki", Veliko T''rnovo, 2001
 2. Koleva-Zlateva, Živka ; Emilijanova, Borjana ; Sedefčeva, Valentina: "Az govorja b"lgarski : b"lgarski ezik za čuždenci", Veliko Turnovo, 2004
 3. Julija Antonova, Elga Kirjakova: "Govorite li b''lgarski?", Sofija, 1991.
 4. Stojan Burov: "Bl''garski ezik za čuždenci, I čast", Veliko T''rnovo, 2000.
 5. Lidija Savova: "Kratka b''lgarska gramatika za čuždestranni studenti". Sofija, 1984.
Dopunska literatura
 1. Bojadžiev, T ; Kucarov, I ; Penčev, J: "S"vremenen b"lgarski ezik : fonetika : leksikologija : slovoobrazuvane : morfologija : sintaksis : učebnik za studenti ot filologičeskite fakulteti i pedagogičeskite instituti", Sofija , 1999
 2. Burov, Stojan Panajotov ; Pehlivanova, Penka Stojanova: "T''lkoven rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2004
 3. Radeva, Penka Georgieva: "Pravopisno-pravogovoren rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2001.
 4. Burov, Stojan Panajotov ; Pehlivanova, Penka Stojanova: "Mal''k rečnik na čuždnite dumi v b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2004
 5. V''tov, V''rban: "Sinonimičen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo, 1999.
 6. V''tov, V''rban: "Mal''k sinonimen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2003
 7. Haralampiev, Ivan Ivanov: "Mal''k etimologičen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo, 1999

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar