Naziv
Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
52469
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
upoznavanje s analizom književnih tekstova
Sadržaj
 1. Uvodne napomene: situacija književne kritike, strukturalizam i poststrukturalizam
 2. Barthes: strukturalna analiza iskaza
 3. Barthes: užitak teksta
 4. Barthes: učinak stvarnog i realizam, roman
 5. Barthes: écriture
 6. Foucault: književnost i diskurs
 7. Foucault: riječi i stvari
 8. Foucault: književnost - lijepa strankinja
 9. Foucault: Flaubert književnost kao biblioteka
 10. Deleuze: Kafka
 11. Deleuze: Proust
 12. Deleuze: Bartleby
 13. Deleuze: filozofski koncept i književnost
 14. Književnost kao filozofija i kritika u drugoj polovici XX. stoljeća
 15. Filozofija i kritika kao književnost u drugoj polovici XX. stoljeća

Ishodi učenja
 1. stjecanje kompetencije u analizi književnih i kritičkih tekstova
Metode podučavanja
analize i diskusije prethodno pripremljenih tekstova
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit; seminarski rad, 50 str. pripremljenog usmenog prevoda odabranog autora

Obavezna literatura
 1. odabrani tekstovi autora
 2. u dogovoru sa slušačima, sekundarna literatura o autorima
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij