Naziv
Teorije kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
51728
Semestri
zimski, ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta osposobiti studente za korištenje teorijskih pristupa u antropologiji, uvesti ih u temeljne probleme antropoloških teorija danas te ukazati na interdisiplinarna područja u kojima antropologija ima ključnu ulogu
Sadržaj
 1. Odnos teorije antropologije i etnografije
 2. Problem uspostava i reprezentacije razlike
 3. Etnografski tekst kao oblik diskurzivne regulacija kulturne razlike
 4. Semiotički pristup kulturi
 5. Kultura kao tekst (interpretatvina antropologija) i gusti opis
 6. Etnografija kao prijevod kulture
 7. Moć i autoritet etnografije
 8. Smisao koji izmiče - "To nije ono što sam rekla!"
 9. Postkolonijalna kritika antropologije
 10. Feministička kritika antropologije
 11. Biologija i kultura
 12. Istraživanje vlastite kulture - domaći antropolozi, etnografi i zaljubljenici u tradiciju (epistemiologija domaćeg Drugog)
 13. Antropologija i nacionalizam (baština, tradicija, identitet)
 14. Postoji li kultura, na kraju krajeva?
 15. Nova sinteza? Horizont neuroantropologije

Ishodi učenja
 1. objasniti i koristiti glavne karakteristike semiotike (znak, značenje, sintagma, paradigma)
 2. upotrijebiti temelje interpretativne antropologije (gusti opis, tekstualnost, kontekst)
 3. razumjeti narav jezičnog obrata u antropologiji (James Clifford, pisanje kulture, metaantropologija)
 4. analizirati diskurzivni i deološki supstrat etnografskog teksta (Michael Foucault, diskurs, znanje/moć)
 5. prepoznati nove odnose u antropološkoj teoriji nastankom interdisciplinarnih područja (poskolonijalni, feministički i kulturalni studiji)
Metode podučavanja
slušanje predavanja, čitanje tekstova, rasprava
Metode ocjenjivanja
Ispit s otvorenom knjigom.

Obavezna literatura
 1. Barnard, A.(2011) Povijest i teorija antroplogije, Jesenski i Turk, Zagreb
 2. Clifford, J. $ Marcus, G. (eds.) (1987) Writing Culture, University of California Press.
 3. Geertz, C. (1998) Tumačenje kultura, XX vek, Beograd.
 4. Eco, U.(1973) Kultura, informacija, komunikacija, Nolit, Beograd.
 5. Foucault, M (1994) Znanje i moć, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 6. Borland, K. (1998) 'That's Not What I Said' u: Perks, R. & Thomson, A., Oral History Reader, Routledge, London & New York
 7. Rihtman Auguštin, D. (2001) Etnologija i etnomit, Naklada PUBLICA, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Asad, T. (ed) (1973) Anthropology and the Colonial Encounter, Humanity Books, New York.
 2. Biti, V. (2000) Pojmovnik suvremene književne i kulturalne teorije, Matica Hrvatska, Zagreb.
 3. Eriksen T. & Nielsen, F. (2001) A History of Anthropology, Pluto Press, London.
 4. Lewin, E. (2006) Feminist Anthropology: A Reader, Blackwell, Malden.
 5. Bošković, A. (2010) Kratak uvod u antropologiju, Jesenski i Turk, Zagreb.
 6. Butler, J. (2000) Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb
 7. Eriksen, T. (2004) Etnicitet i nacionalizam, XX vek, Beograd.

Obavezan predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar