Naziv
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
ECTS
0
Šifra
39624
Semestri
ljetni
Satnica
Vježbe: tjelesna i zdravstvena kultura
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
1. učenje novih motoričkih znanja,
2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne
aktivnosti,
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog
vremena,
5. promicanje tjelovježbene i sportske kulture.
Sadržaj
 1. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA): Atletika (Sportsko hodanje, Jogging)
 2. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA):Sportovi s reketom (Badminton, Stolni tenis)
 3. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA): Fitness programi (Fitness mix, Aerobika mix, Pilates mix, Morning workout, Stretch&relax, Nordijsko hodanje, Booty&Core)
 4. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA):Sportovi s loptom (Mali nogomet, Košarka, Odbojka, Rukomet)
 5. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA):Borilački sportovi i vještine (Wing tzun/Kung fu, Qigong, Taiji (Taijiquan),Karate, Kendo, Kineske unutarnje borilačke vještine,Samoobrana)
 6. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA:)Sportovi u vodi (Plivanje, Vaterpolo)
 7. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA): Plesni izrazi (Društveni ples, Dance mix, Trbušni ples, Klasični balet, Jazz dance, Dance fun, Suvremeni ples, Street dance, Salsa, Zumba, Narodni ples,Plesne navijačke skupine (Cheer i pom pon dance)
 8. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA): Strateške misaone igre (Šah, Kineski šah/Xiangqi, GO/Weiqi) A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA):Planinarske i pješačke ture
 9. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA): Zdravstveni program (Adaptirano tjelesno vježbanje tjelovježba); Ostale kineziološke aktivnosti, obzirom na interes studenata te materijalne i ostale nužne uvjete provođenja
 10. B program – fakultativne interesne kineziološke aktivnosti (KA) uz novčanu participaciju: Fitness programi (Joga, Fitness teretana, Aerobika u vodi), Klizanje, Koturaljkanje, Streljaštvo, Bowling, Squash, Slobodno penjanje na umjetnoj stijeni, Tenis, Jahanje, Veslanje, Sinkronizirano plivanje, Biciklizam, Jedrenje, Skijanje. Ostale kineziološke aktivnosti, obzirom na interes studenata te materijalne i ostale nužne uvjete provođenja
 11. C program – kineziološke aktivnosti (KA) za studente s invaliditetom
 12. D program – izborne kineziološke aktivnosti (KA) za studente viših godina studija
 13. E program – nastava na daljinu u slučaju izvanrednih okolnosti
 14. F program - auditorne vježbe: edukativne tribine, seminari, radionice, tečajevi i ostalo
 15. G program - putovanja i izleti s organiziranom nastavom iz TZK

Ishodi učenja
 1. ISHODI NA RAZINI PREDMETA: Objasniti neka osnovna pravila pojedine kineziološke aktivnosti
 2. Objasniti osnove o utjecaju redovitog vježbanja na zdravlje;
 3. Ponoviti zadane nove elemente pojedine kineziološke aktivnosti u serijama;
 4. Pokazati osnovne elemente pojedine kineziološke aktivnosti te pravilno izvođenje nekih novih elemenata
 5. Primijeniti nekoliko vježbi zagrijavanja i istezanja za pojedinu kineziološku aktivnost;
 6. Odabrati tjelovježbu u svrhu aktivnog provođenja slobodnog vremena
 7. Prepoznati neke mišićno-koštane poremećaje i vježbe njihove prevencije;
 8. Prezentirati tolerantnost, radne navike i samodisciplinu;
 9. Kreirati uvodni i završni dio sata (treninga);
 10. Razviti sposobnosti, osobine i pozitivne stavove definirane unutar tjelesnog i zdravstvenog odgojno - obrazovnog područja koje doprinose uspješnijem studiranju.
Metode podučavanja
1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije)
2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska – nemotorička metoda
3. metode uvježbavanja:
- metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga
- metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda
situacijskoga izvođenja
4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja
5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije
6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja
7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije
8. ostalo
Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti.
Metode ocjenjivanja
Predmet Tjelesna i zdravstvena kulture nema brojčane ocjene, a za sada niti ECTS bod(ove). Za izvršenje obveza na predmetu TZK potrebni su redovni dolasci, zalaganje i aktivno sudjelovanje na 80% od ukupnog broja sati nastave (30 nastavnih sati semestralno, 2 sata tjedno x 45 min).

Obavezna literatura
 1. Nema obvezne literature iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture. Studente/ice upućuje se na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, uz poboljšanje i očuvanje psihofizičkog zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sportskih igara, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tijekom cijelog života, aktualnosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.
Dopunska literatura
 1. Bagarić,I. i Vadjon, I. (2020.) Vježbe za muskuloskeletno zdravlje / Exercises for the musculoskeletal health: Medicinska naklada, 2020. (104 str.) ISBN 9789531769600
 2. Moore, A. (2002.) Standardni plesovi/ Ballroom dancing: Naklada znanje, 2010. (347 str.) ISBN 978-953-195 804-5
 3. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Jukić, I., Marković. G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 5. Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova, Zagreb. Kineziološki fakultet.
 6. Janković, V., N. Marelić (2003) Odbojka za sve, Zagreb: Autorska naklada
 7. Wilson, L. (2003). Ultimate Guide to Cheerleading. New York
 8. Anderson, B. (1980.) Stretching: Gopal Zagreb, 2001. (189 str.) ISBN953-96607-6-9
 9. Čorak, N. (2001). Fitness Bodybuilding. Zagreb: Hinus.
 10. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb.
 11. Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal.
 12. Maheśvarananda, P. M. (2000). Sustav joga u svakodnevnom životu. Ibera Verlang, Beč.
 13. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu
 14. Jagodić Rukavina, A.M. (2019.) Body tehnika-Naučite slušati svoje tijelo: Nakladnik PBS, Centar sportske izvrsnosti, Zagreb, 2019. (319 str.) ISBN 978-953-48696-0-4
 15. Lijepa&aktivna (2016.) Trčanje- vodič za početnike: AdriaMedia Zagreb, (160 str.) ISBN9789537827953
 16. Siler,B. (2000.) Pilates tijelo / The Pilates Body: Naklada Biovega Zagreb, 2003. (176 str.) ISBN 953-6567-53-3
 17. Clark, N. (2008.) Sportska prehrana: Gopal Zagreb, 2008. (401 str.) ISBN 978-953-6730-04-9
 18. Hrvatski plivački savez, (2018). Plivanje: Klara Šiljeg Zagreb
 19. Keros, P., Pećina, M. (2020). Funkcijska anatomija lokomotornog sustava, Ljevak, Zagreb.
 20. Babić-Naglić Đ. i suradnici. (2013). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada, Zagreb
 21. Jajčević, Z. (2010) . Povijest športa i tjelovježbe. Kineziološki fakultet, Zagreb.
 22. Babić, Z. ( 2018.). Sportska kardiologija : kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti. Medicinska naklada : Kineziološki fakultet, Zagreb.
 23. Arnold G. Nelson, Kokkonen,J. (2011). Anatomija istezanja,Vodič za povećanje gipkosti i mišićne snage, Izdavač: Znanje.
 24. Volčanšek, B. ( 2002. ) Bit plivanja, Kineziološki fakultet u Zagrebu, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis
 25. Anderson, B., Burke, E., Peal ( 1997 . ). Fitness za sve, Programi treninga za žene i muškarce, Data Status udžbenici
 26. Caliguri, P., Herbst, D. (2005) , Nogomet: tehnike i taktike za vrhunsku igru, Gopal
 27. Schmidt, Colin E. (2009), Nogomet: napredne vježbe, Gopal
 28. Matković, B., Knjaz, D., Rupčić, T. (2015). Temelji košarkaške igre: materijali za nastavu.Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 29. Rubin, P (2004). Košarka-Taktika. Novi Sad: Graph Style
 30. Kondrič, M, Furjan-Mandić, G. (2002). Fizička priprema stolnotenisača. Zagrebački športski savez. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 31. Gus, G.(1992. ). Jazz Dance. Princeton Book Company.
 32. Mišigoj-Duraković, M. i suradnici (2018.).Tjelesno vježbanje i zdravlje, Znanje.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 11. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 31. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 32. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 33. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 34. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 35. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 36. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 37. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 38. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 39. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 40. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 41. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 42. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 43. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 44. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar