Naziv
Turski jezik: morfologija (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
7
Šifra
51009
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija jest ovladavanje morfosintaktičkim obilježjima, značenjima i upotrebom participa, glagolskih stanja i određenih vrsta konverba u turskom jeziku.
Sadržaj
 1. Participi u turskom jeziku: vrste, morfološki ustroj, sintaktičke funkcije, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 2. Participi na -(y)An i na -r/-mAz (I): značenja, sintaktičke funkcije i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 3. Participi na –(y)An i na -r/-mAz (II): značenja, sintaktičke funkcije i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 4. Participi na -mIş i –(y)AcAk (I): jednostavni i složeni oblici, značenja, sintaktičke funkcije i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 5. Participi na -mIş i –(y)AcAk (II): jednostavni i složeni oblici, značenja, sintaktičke funkcije i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 6. Provjera znanja
 7. Glagolski lik/stanje/dijateza: morfološki ustroj, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 8. Refleksiv i povratno-posvojna zamjenica kendi; reciprocitativ i recipročna zamjenica birbiri: morfološki ustroj, sintaktičke implikacije, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 9. Pasiv i faktitiv-kauzativ: morfološki ustroj, sintaktičke implikacije, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 10. Konverbi: vrste, morfološki ustroj, sintaktičke funkcije, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 11. Konverbi -(y)IncA i -(y)ArAk: tvorba, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 12. Konverbi -iken i -(y)Ip: tvorba, značenja i upotrebe s osvrtom na kontrastiranje s hrvatskim jezikom. Vježbe: morfološka raščlamba, sintaktička analiza, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 13. Provjera znanja
 14. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje).
 15. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje), rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati vrste participa u turskom jeziku, objasniti njihova značenja i funkcije u rečenici, kontrastirati ih s funkcionalno i značenjski bliskim hrvatskim strukturama, demonstrirati njihovu upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice i jednostavnije tekstove i dijaloge u kojime se oni pojavljuju.
 2. Nabrojati vrste glagolskih stanja u turskom jeziku, objasniti njihovu morfološku strukturu i značenja, demonstrirati upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice i jednostavnije tekstove i dijaloge u kojime se ona pojavljuju.
 3. Objasniti morfološki ustroj i značenja zamjenica kendi i birbiri te demontrirati njihovu upotrebu.
 4. Objasniti tvorbu i značenja konverba na -(y)IncA, -(y)Arak, -iken i -(y)Ip, kontrastirati ih s funkcionalno i značenjski bliskim hrvatskim strukturama, demonstrirati njihovu upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice i jednostavnije tekstove i dijaloge u kojime se oni pojavljuju.
 5. Prevoditi rečenice s hrvatskoga na turski i tekstove s turskoga na hrvatski o poznatim temama koristeći se ispravno različitim participima, glagolskim stanjima i konverbima.
 6. Komunicirati na turskom jeziku o poznatim temama.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe i lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.
 3. Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.
 4. Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.
 5. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika
 6. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad.
 2. Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.
 3. Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.
 4. Udžbenik po izboru lektorice / lektora.
 5. Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.
 6. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar