Naziv
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
7
Šifra
117831
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
75
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je da polaznici ovladaju osnovnim tehnikama prevođenja s naglaskom na prijevodima s hrvatskog na turski jezik iz područja navedenih u sadržaju, a na lektorskim vježbama razviju konverzacijske vještine na očekivanoj razini.
Sadržaj
 1. Uvod u gramatičke, leksičke i stilističke specifičnosti tekstova koje će polaznici prevoditi na kolegiju. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 2. Prijevod publicističkog teksta. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 3. Prijevod publicističkog teksta. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 4. Prijevod teksta iz područja kulture i umjetnosti. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 5. Prijevod audiovizualnih materijala (serija i filmova). Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 6. Prijevod audiovizualnih materijala (serija i filmova). Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 7. Prijevod književnog teksta. Književni prijevodi. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 8. Prijevod književnog teksta. Književni prijevodi. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 9. Prijevod dječje književnosti. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 10. Ponavljanje i provjera znanja.
 11. Prijevod intervjua iz ranije navedenih područja. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 12. Prijevod intervjua iz ranije navedenih područja. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 13. Specifičnosti usmenog prevođenja. Konsekutivno prevođenje vezano uz ranije navedena područja. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 14. Konsekutivno prevođenje vezano uz ranije navedena područja. Lektorske vježbe: Konverzacijske vježbe uz rad na tekstovima i audiovizualnim izvorima.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. u okviru seminara i vježbi ovladati osnovnim tehnikama prevođenja s naglaskom na prijevodima s hrvatskog na turski jezik iz obrađenih područja
 2. samostalno prevoditi tekstove različitih razina složenosti s turskog na hrvatski jezik tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. analizirati i opisati ustroj turskoga jezika te kontrastirati turski i hrvatski jezik u obrađenim tekstovima i drugim tekstovima te vrste
 4. spontano i tečno komunicirati u društvenim i poslovnim situacijama te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 5. razumjeti duže govore i predavanja, pratiti složenu argumentaciju, razumjeti i prevoditi televizijske programe i filmove na standardnom turskom jeziku
Metode podučavanja
Vježbe i seminar; priprema prijevoda za svaki seminar i vježbe, redigiranje vlastitith i tuđih prijevoda; provjera znanja tijekom semestra; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. The Structure of Turkic. In: The Turkic Languages (1998.), ed. by L. Johanson and É. Á. Csató. London, New York.
 3. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika
 4. Čaušević, E., Kerovec, B. (2021). Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: sintagma i jednostavna rečenica. Zagreb: Ibis grafika.
Dopunska literatura
 1. Grönbech, K. (2000.), Türkçenin yapısı (çeviren M. Akalın), Ankara.
 2. Slobin, D. I. & Zimmer, K. (1986.), Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam, Philadelphia.
 3. Cankay, S. (1988.), Untersuchungen zu den redeeinleitenden Verben im Deutschen und Türkischen: kontrastive Sprachanalyse, Oberhausen.
 4. Teodosijević, M. (2004). Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd: Čigoja štampa.
 5. Göksel, A. i Kerslake, C. (2006). Turkish. A Comprehensive Grammar. London / New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar