Naziv
Diplomski rad na studiju Judaistike
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
15
Šifra
147585
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar