Naziv
Upravljanje razredom
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
171113
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Naučiti kako kreirati razrednu klimu poticajnu za učenje.
Sadržaj
 1. Opći principi upravljanja razredom.
 2. Pristupi (stilovi) i modeli upravljanja razredom (1).
 3. Pristupi (stilovi) i modeli upravljanja razredom (2).
 4. Strategije kreiranja razredne okoline učinkovite za učenje (1).
 5. Strategije kreiranja razredne okoline učinkovite za učenje (2).
 6. Strategije kreiranja razredne okoline učinkovite za učenje (3).
 7. Pravila i postupci.
 8. Što sve utječe na disciplinu i upravljanje razredom (1).
 9. Što sve utječe na disciplinu i upravljanje razredom (2).
 10. Reagiranje na ometajuće ponašanje (1).
 11. Reagiranje na ometajuće ponašanje (2).
 12. Restitucija.
 13. Poučavanje temeljeno na učeničkim osobinama i sposobnostima (1).
 14. Poučavanje temeljeno na učeničkim osobinama i sposobnostima (2).
 15. Unapređivanje suradnje roditelja i škole.

Ishodi učenja
 1. Identificirati faktore koji doprinose motivaciji, učenju i prosocijalnom ponašanju učenika.
 2. Primjenjivati strategije za sprječavanje disciplinskih problema.
 3. Povezivati teoriju i praksu u analizi problema i ponašanju učenika.
 4. Raspraviti povezanost efikasnog poučavanja i dobrog upravljanja razredom.
 5. Kreirati okruženje koje pogoduje učenju.
 6. Analizirati vlastitu praksu poučavanja i utvrditi područja u kojima treba promjena - kako bi se poboljšale vještine upravljanja.
 7. Kritički se osvrnuti na dobrobiti od dobre suradnje s roditeljima.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Vrednuje se redovitost i aktivno sudjelovanje u predavanjima i radionicama, kvaliteta samostalnog istraživanja i seminarskog rada, kvaliteta prezentacije rezultata istraživanja pismeno i usmeno te postignuća na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Rijavec, M., Miljković, D., 2010: Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP-D2.
 2. Bošnjak, B., 1997: Drugo lice škole. Zagreb: Alinea
 3. Cowley, S., 2003: Getting the buggers to behave. London: Continuum.
 4. Marzano, R. J., Marzano, J. S., Pickering, D. J., 2003: Classroom Management That Works: Research-Based Strategies for Every Teacher. Association for Supervision & Curriculum Development.
 5. Miljković, D., Rijavec, M., 2006: Kako biti bolji. Zagreb: IEP-D2
 6. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D., 2014: Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern, V. poglavlje.
Dopunska literatura
 1. Emmer E. T., Evertson, C. M., 2013: Classroom Management for Middle and High School Teachers (9th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 2. Evertson, C. M., Emmer E. T., 2013: Classroom Management for Elementary Teachers (9th Edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 3. Nelsen, J., Lott, L., Glenn, S., 2011: Positive discipline in the classroom. New York: Three Rivers Press.
 4. Roffey, S., 2004: The new teacher's survival guide to behaviour. London: Paul Chapman Publishing.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8. semestar