Naziv
Usmeno i pismeno izražavanje III
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
52152
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, te razvijanje interakcije i usmenog i pismenog izražavanja radi postizanja razine B1/B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Društveni odnosi
 3. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Praznici i svečanosti u Španjolskoj. (općenito)
 4. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Praznici i svečanosti u Španjolskoj.(detaljna razrada jednog praznika, usporedba s Hrvatskom, prezentacije)
 5. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Osjećaji i raspoloženja
 6. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Sport (borbe s bikovima) iznošenje mišljenja
 7. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Glazba i tópicos (debata)
 8. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Globalna slika španjolske gastronomije (općenito)
 9. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Globalna slika španjolske gastronomije (recepti, usporedba s hrvatskom gastronomijom, prezentacije)
 10. Gledanje filma o Španjolskoj
 11. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz odgledani film
 12. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Tržište rada u Španjolskoj
 13. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Biografija i CV, pismo autokandidature
 14. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: Problemi naše planete i kologija
 15. Ponavljanje, prezentacije

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti znanje spomenuto pod (2) u različitim jezičnim registrima.
 2. Student će biti kadar usmeno raspravljati o različitim temama i tako preispitati usvojeno znanje iz struke i različitih drugih područja te vlastite spoznaje i stavove.
 3. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 4. Student će biti kadar povezivati jezične procese s društvenim zbivanjima.
 5. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada graðe.
 6. Student će biti kadar povezivati jezične procese s društvenim zbivanjima.
 7. Student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima.
 8. Student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje, rad u grupi, multimedija i mreža.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi četiri obvezne zadaće i održati samostalnu prezentaciju te položiti periodične provjere znanja koji predstavljaju preduvjete za polaganje završnog pismenog i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Izbor iz aktualiziranih priručnika za učenje španjolskog jezika na razini B1/B2 prema uputama Europskog referalnog okvira za jezike Vijeća Europe
 2. Álvarez, Myriam: Ejercicios de escritura. Madrid: Anaya / Universidad de Alcalá de Henares, 2001
 3. Pinilla, Raquel y Acquaroni, Rosana: Bien dicho! Ejercicios de expresión oral. Madrid: SGEL, 2002
Dopunska literatura
 1. Matte Bon, Francisco: Gramática comunicativa del español, (2 tomos). Madrid: Ed. Edelsa, 2001
 2. Moliner, María: Diccionario de uso de la lengua española, (2 tomos), Gredos, Madrid
 3. Clave, Diccionario de uso del español actual, SM, Madrid, 1997
 4. Buitrago, Alberto: Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Ed. Espasa, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar