Naziv
Diplomski rad na studiju Poljskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
15
Šifra
124395
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Pisanjem i obranom diplomskog rada student dokazuje da je, na odabranoj temi iz područja lingvističkog ili kulturološkog smjera diplomskog studija poljskog jezika i književnosti, sposoban samostalno prikupiti potrebnu građu i interpretirati je, primijeniti adekvatnu lingvističku/književno-kulturološku aparaturu, odgovarajuću stručnu i/ili znanstvenu metodologiju te na taj način, uz pomoć mentora, povezati i iskoristiti znanja i vještine koje je stekao tijekom diplomskog studija poljskog jezika i književnosti, odnosno jednog od njegovih smjerova. Rad može biti napisan na poljskom ili hrvatskom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. kritički prosuditi odabir teme diplomskog rada
 2. prikupiti i interpretirati građu potrebnu za izradu diplomskog rada
 3. samostalno organizirati rad u postupku izrade diplomskog rada
 4. povezati i koristiti stečena znanja i vještine na diplomskom studiju poljskog jezika i književnosti
 5. primijeniti lingvističku ili književno-kulturološku aparaturu i stečene spoznaje
 6. primijeniti adekvatnu metodologiju znanstvenog ili stručnog rada
 7. analizirati i interpretirati predmete istraživanja
 8. na temelju iskazanih znanja i sposobnosti nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja lingvistike ili književno-kulturološkog područja
 9. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na drugim diplomskim studijima
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Student se sustavno prati i ocjenjuje se

- odabir teme (lingvistika / književnost / kulturologija / translatologija)
- odabir i upotreba literature
- priprema tematske građe
- odabir adekvatne metode
- izrada upitnika i anketa
- nacrtak rada
- konačna verzija rada.

Obavezna literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi
Dopunska literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij