Naziv
Uvod u leksikografiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
118078
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij počinje povijesnim pregledom leksikografske djelatnosti, a zatim se usredotočuje na osnove leksikografske teorije i metodologije. Opisuju se rječnički tipovi i objašnjavaju podjele leksikografskih priručnika prema različitim kriterijima (broj jezika, tip podataka koje donose, namjena, vremenski raspon, normativan odnosno deskriptivan pristup, korisnici itd.) Analiziraju se sve rječničke kategorije u različitim tipovima rječnika tj. rječnička makro- i mikrostruktura. Upozorava se na osnovne probleme pri identifikaciji leksema, gramatičkoj obradi, bilježenju izgovora, semantičkoj analizi i definiranju, odnosno uspostavljanju leksičke ekvivalencije. Identificiraju se leksikografski izvori i građa, a na primjerima jednojezičnih i dvojezičnih rječnika ilustriraju konkretni leksikografski postupci. / Studenti će naučiti razumijevati osnovne zahtjeve i teškoće leksikografskoga rada i pobliže upoznati semantičke i druge odnose među leksičkim jedinicama, potrebe za egzemplifikacijom i sl., te tako steći uvid u različite oblike rječničke prakse. / Ispit: Usmeni ispit.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Povijesni pregled leksikografske djelatnosti.
 3. Osnove leksikografske teorije i metodologije.
 4. Osnove leksikografske teorije i metodologije.
 5. Rječnički tipovi.
 6. Podjele leksikografskih priručnika prema različitim kriterijima.
 7. Leksikografski izvori.
 8. Principi odabira leksikografskih podataka.
 9. Mikro-, makro- i megastruktura rječnika.
 10. Informacije u rječničkim nautknicama.
 11. Informacije u rječničkim nautknicama.
 12. Online rječnici.
 13. Istraživanja korisnika rječnika.

Ishodi učenja
 1. Identificirati leksikografske postupke.
 2. Objasniti osnovne pojmove iz područja leksikografije.
 3. Identificirati leksikografska djela.
Metode podučavanja
Predavanje teorije "ex cathedra". E-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Jackson, H. (2002) Lexicography, An Introduction, Routledge.
 2. Svensen, Bo. (2009) A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Svensen, B. (1993) Practical Lexicography, Oxford: OUP.
 2. Landau, S. (2001) Dictionaries, The Art and Craft of Lexicography, 2nd ed.,Cambridge: CUP.
 3. Jackson (1988) Words and their Meaning, London: Longman.
 4. Hartmann, R.R.K. (ed.)Lexicography: Principles and practice, 1983, Academic Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar