Naziv
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52524
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij u okviru socijalnoga, kulturnoga i književnog života 20. i 21. st. daje pregled nacionalne književnosti od moderne do suvremenosti, a cilj mu je da studenti/ce steknu osnovna znanja o njezinim stilovima, žanrovima i poetikama te o najznačajnijim autorima, djelima i problemima.
Sadržaj
 1. Svijet i Hrvatska u 20. st. Avangarda, Prvi svjetski rat, socijalni realizam, Drugi svjetski rat, „olovna vremena“, Hrvatsko proljeće, pad komunizma, Domovinski rat i doba tranzicije
 2. Poezija: povijest, pojam i status poezije u književnim sustavima od moderne do suvremenosti
 3. Poezija: vrste i poetike; glavni autori, djela i obilježja
 4. Proza: povijest, pojam i status proze u književnim sustavima od moderne do suvremenosti,
 5. Proza: vrste i poetike; glavni autori, djela i obilježja
 6. Drama: povijest, pojam i status drame u književnim sustavima od moderne do suvremenosti
 7. Drama: vrste i poetike; glavni autori, djela i obilježja
 8. Kritika i polemika: povijest, pojam i status kritike i polemike u književnim sustavima od moderne do danas, vrste i koncepcije, glavni autori, djela i obilježja
 9. Esej i historiografija: modern esej i znanost o književnosti, glavni esejisti i povjesničari, njihove koncepcije i obilježja
 10. Mediji i institucije: pojam, povijest, vrste i uloga modernih medija: odnos tiskanih i elektroničkih medija – Moderne institucije (MH, JAZU/HAZU, DHK/HDP, HFD, DDU, DHP i dr.) i njihova uloga u književnom životu
 11. Europski pisci i prevoditelji: europski kontekst hrvatske književnosti od moderne do danas: „Zaokret k Evropi“, avangarda, ekspresionizam, nordijska drama, Neue Sachlichkeit, soc-realizam, New Criticism, hrvatski krimić, jeans-proza, beat-pokret, hrvatski borgesovci, žensko pismo, estetika campa i trasha, hrvatski carverovci, Monty Python i flash mob, chicklit; EU i hrvatska književnost, uloga tranzicije i globalizacije, glavni prijevodi i prevoditelji, inozemna recepcija hrvatske književnosti
 12. Nakladništvo, knjižarstvo i čitatelji: Tiskare, knjižare i čitaonice, naklade, cijene i distribucija, najčitanija djela i autori, struktura i kulturne navike čitatelja od moderne do danas
 13. Hrvatska književnost na prijelazu u 21. st.: prakse i tendencije
 14. Zaključak, kritički pregled literature i pripreme za ispit
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje modernizacije hrvatske književnosti tijekom "kratkoga" 20. st.
 2. Razumijevanje procesa promjena u žanrovskom sustavu hrvatske književnosti 20. st.
 3. Razumijevanje nacionalne, klasne, religiozne i humanističke dimenzije hrvatske književnosti 20. st.
 4. Razumijevanje historiografske naracije
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja

Obavezna literatura
 1. Brešić, Vinko, Hrvatska književnost 19. stoljeća, Zagreb 2015; 2019.
 2. Novak, P. Slobodan, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb 2001. Str. 391-700
 3. Jelčić, Dubravko, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb 2005. Str. 340-617
Dopunska literatura
 1. Brešić, Vinko, Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb, 2001.
 2. Brešić, Vinko, Kroatistička čitanja, Zagreb, 2017.
 3. Enciklopedija hrvatske književnosti, 1-4. (Ur. Visković, V.), Zagreb, 2010-2012.
 4. Grubišić, Vinko, Hrvatska književnost u egzilu. München-Barcelona 1990.
 5. Milanja, Cvjetko, Doba razlika. Zagreb, 1991. Str. 9-45
 6. Milanja, Cvjetko, Hrvatski roman 1945-1990. Zagreb, 1996.
 7. Nemec, Krešimir, Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb, 1998.
 8. Nikčević, Sanja, Antologija hrvatske poratne drame (1996. – 2011). Zagreb, 2014. Str. I-XIII..
 9. Senker, Boris, Hrestomatija novije hrvatske drame, I-II (1895-1995). Zagreb 2000-2001. Str.: I, 7-34; II, 5-39

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar