Cilj
Pokazati sposobnost samostalne obrade lingvističkih i književnih tema.
Sadržaj
 1. Konzultacije s mentorom.
 2. Konzultacije s mentorom.
 3. Konzultacije s mentorom.
 4. Konzultacije s mentorom.
 5. Konzultacije s mentorom.
 6. Pisanje diplomskoga rada
 7. Pisanje diplomskoga rada
 8. Pisanje diplomskoga rada
 9. Pisanje diplomskoga rada
 10. Pisanje diplomskoga rada
 11. Pisanje diplomskoga rada
 12. Pisanje diplomskoga rada
 13. Pisanje diplomskoga rada
 14. Pisanje diplomskoga rada
 15. Pisanje diplomskoga rada

Ishodi učenja
 1. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 2. prezentirati vlastiti rad
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
- konzultacije s mentorom
- odabir teme (lingvistika / teorija književnosti)
- odabir i upotreba literature
- odabir metode (metoda) pristupa odabranoj temi
- nacrtak rada
Metode ocjenjivanja
Procjena javnog nastupa kroz obranu diplomskog rada pred komisijom i procjena sposobnosti kandidata da relevantno odgovori na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
 1. lingvistička, teorija književnosti - prema silabima kolegija ovisno o temi
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij