Naziv
Uvod u primijenjenu lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
160766
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s osnovnim spoznajama o odnosu između jezika i psihe, jezika i djelovanja, jezika i društva, te jezika i obrazovanja, odnosno s osnovnim pojmovima psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i glotodidaktike.
Sadržaj
 1. Psiholingvistika: uvod i usvajanje jezika.
 2. Psiholingvistika: afazija.
 3. Psiholingvistika: disleksija i disgrafija.
 4. Kolokvij 1
 5. Sociolingvistika: uvod i pregled metodologije
 6. Sociolingvistika: jezični varijeteti
 7. Sociolingvistika: pidžini i kreolski jezici
 8. Kolokvij 2
 9. Pragmalingvistika: jezično djelovanje
 10. Pragmalingvistika: implikatura i presupozicija
 11. Pragmalingvistika: govorni činovi i deikse
 12. Kolokvij 3

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne lingvističke pojmove s područja primijenjene lingvistike i njezinih disciplina: psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i analize diskursa;
 2. Nabrojati glavne predstavnike unutar primijenjenolingvističkih disciplina;
 3. Obrazložiti razlike u pristupima svake od primijenjenolingvističkih disciplina;
 4. Obrazložiti na koji način različiti pristupi unutar primijenjene lingvistike pridonose boljem razumijevanju jezičnog fenomena;
 5. Argumentirano valorizirati znanstvenu literaturu iz područja primijenjene lingvistike na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem kolokvija i ispita. Studenti prikupljaju bodove (pohađanje nastave te uspjeh na kolokvijima), na temelju čega se izračunava ocjena. Studenti koji žele višu ocjenu od ponuđene mogu izaći na ispit.

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael (1991), Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Wardhaugh, Ronald (1996), An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Pupovac, Milorad, (1990), Jezik i djelovanje, Zagreb: Pitanja.
 4. Ingram, David (1996). First Language Acquisition, Cambridge: CUP.
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar