Naziv
Uvod u rumunjsku civilizaciju
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
35983
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s nastankom i razvojem rumunjske civilizacije, njezinim temeljnim vrijednostima.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Pogled na geografsku kartu
 3. Latinska oaza
 4. Politička i kulturna povijest od srednjega vijeka do prve polovice 20. stoljeća
 5. Komunizam u Rumunjskoj (1945.- 1989.)
 6. Između prošlosti i budućnosti (od 1989. do danas)
 7. Rumunji i drugi
 8. Uvod u narodnu književnost: „Miorita“, „Mesterul Manole“ itd.
 9. Počeci pismenosti i književnosti
 10. Slikarstvo i kiparstvo (uključujući i narodno)
 11. Glazba (uključujući i narodnu)
 12. Kinematografija i kazalište
 13. Rumunjski nacionalni panteon
 14. Šetnja kroz Bukurešt i druge velike gradove
 15. Rumunjska kuhinja

Ishodi učenja
 1. Usvojiti temeljno opće znanje u vezi s rumunjskom poviješću i kulturom.
 2. Graditi sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja stečenih spoznaja na hrvatskom jeziku.
 3. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN102 koristiti relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih primijeniti RN110 samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente rumunjske kulture i civilizacije RN114 usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Rumunjskoj i Republici Moldovi
Metode podučavanja
Frontalno predavanje, uključujući i interaktivno pomoću informatičkih pomagala (Power Point), rad u grupama, izlaganje seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz pohađanja nastave (10%), aktivnosti na nastavi (20%), kratkog seminarskog rada (20%) te na temelju usmenog ispita po završetku nastave (50%).

Obavezna literatura
 1. Boia, L., "România, ţară de frontieră a Europei", Humanitas, Bucureşti, 2002.
 2. odabrani enciklopedijski članci
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar