Naziv
Uvod u rusku civilizaciju 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
87770
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje općih pojmova i mjestâ vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski – narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka je jedinica popraćena ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.
Sadržaj
 1. tjedan Država kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura – vladajuća tijela
 2. Država kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura – vladajuća tijela
 3. Država državni simboli: zastava, grb, himna
 4. Država, državni i vjerski praznici
 5. Narod, nacijaindoevropsko porijeklo, Slaveni, Istočni Slaveni, Rusi; drugi narodi unutar ZND-a
 6. Klima tajga, tundra …
 7. Klima brezici kao posebnost; poznato raslinje: jorgovan …
 8. Jezik, pismo porijeklo jezika; razvitak ćirilice; odnos staroslavenskoga i praslavenskoga; razvitak staroruskoga
 9. Vjera poganstvo – mitologija
 10. Vjera kršćanstvo, pokrštavanje, pravoslavlje, starovjerci; evanđelja; prisutnost ostalih vjeroispovijesti na području RF
 11. Glazba, klasična, suvremena
 12. Ples balet, narodni plesovi
 13. Hrana, pel'meni, šči, palačinke …
 14. Piće, votka, kvas
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u SSSR-u i Ruskoj Federaciji
 2. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekte ruske i sovjetske književnosti, filma i kulture
 3. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 4. prezentirati vlastiti rad
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 6. procijeniti i odabrati potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Nastavnički uvodni pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom – interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno.
Metode ocjenjivanja
- izvršavanje obaveza:
- odabir teme
- pisanje seminarskoga rada
- usmeno izlaganje obrađene teme (uz prezentaciju)
- ECTS bodovi

Obavezna literatura
 1. skripta
Dopunska literatura
 1. Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 2. Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Stĕpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka (2005) Zemĕpisné a politické reálie současného Ruska / Географические и политическе реалии современной России. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar