Naziv
Uvod u rusku civilizaciju 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
87773
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje općih pojmova i mjestā vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski — narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka jedinica popraćena ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.
Sadržaj
 1. 1.tjedan: Politička povijest osnovni pojmovi i ličnosti ruske povijesti
 2. 2. tjedan: Politička povijest osnovni pojmovi i ličnosti ruske povijesti
 3. 3. tjedan: Politička povijest KGB, Varšavski pakt, perestrojka, ratovi zvijezda, hladni rat
 4. 4. tjedan: Geografija vremenske zone; glavni gradovi
 5. 5. tjedan: Geografija glavne rijeke, planinski lanci, jezera i mora
 6. 6. tjedan: Ekonomija nekad i danas; današnji ekonomski pojmovi, porez, ruske tvrtke — plin i sl. autoindustrija; mobilni operateri; informatika — kompjuterski termini
 7. 7. tjedan: Jezik, pismo porijeklo jezika; odnos staroslavenskoga i praslavenskoga; razvitak staroruskoga; razvitak ćirilice
 8. 8. tjedan: Filozofska misao
 9. 9. tjedan: Filozofska misao
 10. 10. tjedan: Primijenjena umjetnost — ruski suvenir medenjaci, čipka, hohloma, babuške …
 11. 11 . tjedan: Film
 12. 12. tjedan: Slikarstvo ikone, narodno stvaralaštvo
 13. 13. tjedan: Arhitektura poznate građevine
 14. 14. tjedan: Sport nekadašnji i sadašnji istaknuti sportaši; ruski sportski klubovi s hrvatskim sportašima
 15. 15. tjedan: Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u SSSR-u i Ruskoj Federaciji
 2. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekte ruske i sovjetske književnosti, filma i kulture
 3. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 4. prezentirati vlastiti rad
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Nastavnički uvodni pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom — interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno.
Metode ocjenjivanja
Nema brojčanoga ocjenjivanja. Vrednovanje usmenog i pismenog izlaganja odabrane teme.

Obavezna literatura
 1. Bilen’ka-Svystovyč, L. V.; Rybak, N. R. (2000) Слов˝янська мова. Krynycja, Kyjiv.
 2. Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Jazykoznanie (2000) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 3. Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Мифология (1998) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 4. Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 5. esar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Uspenskij, Boris A. (2002) Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI-XVII vv.). Aspekt Press, Moskva.
 2. ribojević, Vinko (1997) O podrijetlu i slavi Slavena. Golden marketing- Narodne novine, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar