Naziv
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
3
Šifra
184296
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij